Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Din browser er ikke en Internet Explorer !
Den Nordatlantiske Brygge:

Vision får tag over hovedet

Et nordatlantisk center kom et stort skridt nærmere, da den danske regering i slutningen af maj stillede i udsigt, at det store, fredede pakhus på Grønlandske Handels Plads kan overdrages kvit og frit til formålet.

Af Morten Meldgaard
Det store pakhus yderst i Strandgade ligger stadig knejsende og byder sig til ud mod Københavns Havn. Men siden Kgl. Grønlandske Handel i begyndelsen af 80'erne forlod pladsen og hejsede de sidste varer ud af de store lagerrum, har det ligget ubenyttet og formålsløst hen som et tomt mindesmærke over et afsluttet kapitel i Danmarks fælles historie med Færøerne, Grønland og Island.
I dag er en svag lugt af tørfisk efterhånden det eneste spor, der er tilbage fra husets storhedstid, da det var det travle centrum for handlen med de nordatlantiske områder.

Et center for Nordatlanten
Nu er der håb om, at der atter kommer i liv i de 7000 m2, og at huset oven i købet vender tilbage til sine rødder som rammen om et center for nordatlantisk kultur, forskning og erhverv. Det er i hvert fald den idé, Komiteen for Den Nordatlantiske Brygge gennem de sidste par år i al stilhed har gødet jorden for.
Visionerne fik for alvor jordforbindelse, da komiteens formand, Islands tidligere forh. Vigdís Finnbogadóttir, på et møde i slutningen af maj fik overdraget pakhuset kvit og frit af finansministeren og økonomiministeren. Gaven på 40 mio. kr. er dog givet under forudsætning af, at komiteen i løbet af det næste halve år finder de 80 mio. kr., som ombygningen koster, og sikrer økonomien bag en fremtidig drift.

Et åbent vindue til Nordatlanten
Hvis det går, som komiteen forestiller sig, vil pakhuset være vækket af sin tornerosesøvn om 3-4 år og rumme en masse aktiviteter, som samler de nordatlantiske lande og bliver et åbent vindue mellem Nordatlanten og Europa: Ved kajen kan ligge et gammelt hvalfangerskib og et sejlskib, som har besejlet Nordatlanten i forrige århundrede. På det nu øde kajområde vil husets gæster promenere eller nyde udsigten over havnen og Nyhavn fra en bænk eller en udendørs café. Inde i huset finder man nederst en restaurant og specialbutikker med produkter fra de nordatlantiske lande, og den kulturelt interesserede kan besøge specialudstillinger fra f. eks. danske og nordatlantiske museer.
Længere oppe i huset kan man møde ansatte fra Grønlands Hjemmestyre, Færøernes repræsentation og måske den islandske ambassade. Der vil være repræsentanter for organisationer og foreninger med baggrund i Nordatlanten. Og navneskiltene i elevatorerne vil vise, at en lang række erhvervsvirksomheder har slået sig ned i det tidligere pakhus.
I det øverste stokværk kan der være konferencer, foredrag eller mindre møder i gang i store mødelokaler med en storslået udsigt over Havnen.

Bred opbakning
Men før det bliver virkelighed, skal komiteen i løbet af det næste halve års tid have bragt visionerne ud i lyset. Den skal ud og rejse ca. 80 mio. kr. og finde de samarbejdspartnere, som vil bruge huset og sikre en rentabel drift.
Der er ingen penge på bordet endnu, men komiteen ser meget optimistisk på mulighederne. Der er god kontakt til de nordatlantiske landes regeringer, og det er ikke umuligt, at én eller flere af landenes repræsentationer i Danmark kan flytte til Bryggen. Grønlands Landsstyre er i slutningen af maj blevet orienteret om planerne og har vist interesse for at gå ind i et samarbejde, også økonomisk.
En stor del af projektet skal bæres af erhvervsvirksomheder, som flytter deres forretnings- og udstillingslokaler og kontorer til Bryggen. Med en virkelig enestående placering ud til havnefronten bør det ikke blive svært. Især ikke når havnebusserne i fremtiden vil sikre en hurtig forbindelse til centrum.
Alle som er interesseret i projektet på Bryggen eller har gode ideer er meget velkomne til at henvende sig. Morten Meldgaard er medlem af Komitéen for Den Nordatlantiske Brygge.

Indhold 2/1999Kontakt:
Bryggens sekretariat
, sekretær
Tlf.: 3254 6436

Links:
Bryggens hjemmeside

Se Vigdís Finnbogadóttirs kommentar

 

Tegn et abonnement !

Klik her
eller ring 32880100