Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Din browser er ikke en Internet Explorer !
Den brune bi på bistand i Grønland

Den brune honningbi er hårdt trængt af andre bier og risikerer at uddø. Et forsøg på at finde et fristed i Sydgrønland kan måske redde den.

Af Henning Thing
Et nyt forskningsprojekt, der er finansieret af Veluxfonden og Genressourceudvalget, viser spændende nye veje til at redde Danmarks mindste og mest truede husdyrart. Tyve brune bifamilier fra Læsø bliver flyttet til det relativt lune og frodige Sydgrønland, hvor de forhåbentlig vil trives, formere sig og med tiden blive til en enestående ren genpulje for den brune biart, som er på randen af udryddelse i resten af verden.

Et fristed i Grønland
I Gudhjem på Bornholm véd Ole Hertz, etnolog med forstand på bier, at hvis der ikke bliver gjort noget effektivt nu for at bevare den brune honningbi, vil den uddø. På Læsø lever de 300 genetisk reneste familier af den brune bi. I Sydgrønland er der lunt sommervejr, masser af blomsterplanter, får, fåreholdere og humlebier, men der er ingen honningbier, og det er netop pointen i dette projekt. På de sydgrønlandske urtelier og fjeldskråninger kan de trængte brune bier fra Læsø finde et fristed helt fri for andre honningbier, parasitter og sygdomme, men dog med et klima og et blomsterudbud, der kan tilfredsstille enhver brun bis krav til en god og fremtidssikret tilværelse.
Når de 20 bifamilier i løbet af denne sommer er blevet installeret ved Qassiarsuk, Tasiusaq og Upernaviarsuk vil der hermed været etableret endnu en bank i Grønland, nemlig en genbank for den brune bi. De brune bier bliver effektive bestøvere af fjeldets blomster og vil derfor sandsynligvis sikre en bedre frø- og bærproduktion og overlevelse for planter, som er vigtige for de mange får, der græsser i områderne. Der vil også være muligheder for biindtægter i form af salg af dronninger, honning og voksprodukter.

Sikker omplantning
Ole Hertz gennemfører projektet i samarbejde med tre andre danske biavlere, Danmarks Jordbrugsforskning og erhvervsudviklingsrådene i de sydgrønlandske kommuner, og det bygger på en solid viden om både de brune bier og Sydgrønlands økologiske muligheder og klimatiske vilkår. Der er således fuld sikkerhed for, at de brune bier ikke fører nye sygdomme eller parasitter med sig, der kunne sprede sig til humlebier, andre insekter eller andre dyrearter i Grønland.
Da der sidste gang blev indført en ny husdyrart til Grønland, nemlig da tamrener fra Norge i 1952 blev udsat i Nuuk-området, fulgte også renernes plageånder, de parasitiske hud- og svælgbremser, med, og de har lige siden forpestet tilværelsen for Vestgrønlands oprindelige rensdyr, vildrenerne.
Som ethvert andet husdyr vil også Sydgrønlands nye bifamilier være afhængige af tilsyn og pasning af mennesker for at klare sig bedst muligt. Ole Hertz har indledt et samarbejde med bl.a. de sydgrønlandske fåreholdere, som bliver naboer til bistaderne. Gennem hele sommeren vil biernes familieliv, flyveaktivitet, blomsterbesøg og honningindsamling blive fulgt nøje og registreret. En fodring for at klare vinteren bedst muligt er der også tænkt på. Alt i alt kan de brune bier i Grønland se frem til en tryg tilværelse på bistand.

Indhold 2/98

llustration: Lars-Ole Nejstgaard


Kontakt:
Ole Hertz
Gudhjemvej 50
3760 Gudhjem
Tlf. 56 48 54 28

 

Tegn et abonnement !

Klik her
eller ring 32880100