Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:

Klædt på til grønlandskursus

Danmarks Tekniske Universitet arrangerer igen i år et kursus i arktisk teknologi. Kurset blev indledt med en introduktionsdag om Grønland, som skal ruste de studerende til sommerens feltarbejde.

Af
På en grå januardag tidligt om formiddagen kan det godt kræve et gedigent underholdningstalent, hvis man skal holde en gruppe studerende fanget. Men for Nanna Knudsen fra Sisimiut Sprogcenter var det øjensynlig ikke noget problem, da hun for nylig stod over for en gruppe DTU-studerende på Center for Arktisk Teknologi.
Hun fortalte afdæmpet, men levende og åbent om Sisimiut og sisimiutterne, om unge, om klimaet og om problemer i det grønlandske samfund og den grønlandske kultur. Og de 38 DTU-studerende spidsede ører, for de var netop startet på årets kursus i arktisk teknologi og skal i august på tre ugers feltarbejde i netop Sisimiut-området.

Introduktion til Grønland
Det er første gang, at kurset er blevet indledt med et skud grønlandsk viden og kultur. Men for professor Arne Villumsen er det en både naturlig og nyttig start:

- Det er vigtigt, at de studerende får en grønlandsk vinkel på deres arbejde i Grønland, og at de får en fornemmelse for de regler og holdninger, som findes i landet. Det drejer sig ikke blot om tre ugers indsamling af tekniske data, men om at begå sig og samarbejde i en fremmed kultur.

Det er syvende gang Center for Arktisk Teknologi arrangerer et kursus i arktisk teknologi. Kurset er skruet sammen i dialog med centrets grønlandske samarbejdspartnere, som er kommet med ideer til relevante projekter. Det strækker sig over hele 2003, svarer til 1/3 årsværk og afsluttes omkring juletid med aflevering af en rapport.

En lang vej
Højdepunktet bliver som de tidligere år tre ugers feltarbejde omkring Sisimiut i august måned. De studerende har allerede fra kursets start fordelt sig på de 15 projekter, som sommerens feltarbejde tager udgangspunkt i.

Tolv af de studerende har kastet sig over projekter, som går ud på at undersøge mulighederne for at anlægge en 170 km lang vej mellem Kangerlussuaq og Sisimiut. Der er ganske vist ikke tale om en ny idé, for det amerikanske militær har tidligere haft projektet på tegnebrættet. De senere år har Sisimiut kommune vist interesse for at blive forbundet med Grønlands vigtigste lufthavn i Kangerlussuaq, og Center for Arktisk Teknologi tog derfor hul på arbejdet allerede på sidste års kursus, hvor en af projektgrupperne gik i gang med at udvikle idéen.

I år vil de studerende tage fat, hvor sidste års hold slap. Der skal tages luftfotos og udvikles terrænmodeller. Og der skal gennemføres en miljøvurdering, en såkaldt VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet), som skal give et overblik over, hvor meget klippe, der skal sprænges bort og flyttes, og hvilke skader på luft- og vandmiljøet, der kan blive tale om. De studerende vil bl.a. vurdere, hvordan det vil påvirke vandkvaliteten i en drikkesø, hvis man anlægger en vej.

På kurset vil en gruppe studerende også undersøge slammet i Sisimiut havn for bl.a. at få målt, hvor meget malingsrester fra skibsbunde forurener havbunden. Et tredje hold vil undersøge, hvordan det er muligt at nedbryde olie i det kolde, arktiske klima.

 


Andre numre
Indhold 1/03

 

Foto: Center for Arktisk Teknologi

Også i år vil en gruppe studerende fra DTU på årets feltkursus i arktisk teknologi arbejde med planerne om en 170 km lang vej mellem Kangerlussuaq og Sisimiut.


Kontakt: , Center for Arktisk Teknologi, DTU,
tlf. 45 25 21 65

 

 

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100