Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:

Smeltende gletschere afdækker fortiden

For de fleste forskere er den globale opvarmning et foruroligende fænomen, der betragtes som en trussel mod miljøet. I Yukon i Canada er bekymringen dog for en stund afløst af begejstring. Her har de stigende temperaturer nemlig været den indirekte årsag til, at arkæologerne uden brug af skovl og spade har fået adgang til en rigdom af ældgamle arkæologiske skatte, som kan kaste nyt lys over Nordamerikas historie.

Det er de smeltende gletschere, der direkte forårsager, at buer, pile, spyd og andre historiske genstande åbenbarer sig i nærmest perfekt stand. Stykke for stykke fortæller de nye historier om de tusinder af år, der er gået siden den sidste istid. Antropologen og arkæologen Greg Hare fra Yukon Heritage Branch har indsamlet mere end 130 genstande inden for de seneste fem år. Fundene varierer fra 90 år gamle hestesko til 7000 år gamle jagtpile. Også fjer fra ænder og ørne, der er dukket op i forbindelse med jagtredskaberne, er blandt de mere interessante fund. Disse analyseres i øjeblikket af forskere i verdens eneste laboratorium for fjerforskning på Smithsonian Institute i Washington.

At det ikke kun er redskaber fra fortiden, som arkæologerne får fingre i, vidner de mange fund af dyr og fossiler imidlertid om. Biologen Rick Farnell, der koordinerer den arkæologiske indsamling i isområderne, fortæller, at der er fundet tusind år gamle, mumificerede bisonokser, bjerggeder, får og fugle samt efterladenskaber fra de mange rensdyr, som fortidens mennesker jagede. Dette giver både biologer og arkæologer en sjælden mulighed for at udforske knogler og bløddele, der stadig besidder intakt DNA. Ifølge Farnell er dyrene så godt bevaret, at det kan være svært at se, om de er døde inden for en uge eller for 4000 år siden.

Andre numre
Indhold 1/03

 

 

 

 

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100