Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
København, den 21. marts 2002

PRESSEMEDDELELSE FRA DANSK POLARCENTER

Dansk Polarcenters populærvidenskabelige nyhedsblad Polarfronten er på trapperne, og vi henleder især opmærksomheden på én artikel:

Antarktis bliver koldere

I kølvandet på, at endnu en megastor klump is har revet sig løs i Antarktis, lægger en dansk klimaforsker nu beregninger frem, som helt uventet viser, at Antarktis som helhed har været under afkøling de seneste 10 år.

Det er professor i fysisk geografi Ole Humlum fra Universitetsstudierne på Svalbard, som har haft de tilgængelige klimadata fra Antarktis gennem computeren. Han er overraskende nået frem til, at gennemsnitstemperaturerne i perioden 1990-98 er faldet med markante 0,7 grader C, og at der for 1960-98 som helhed ikke er sket nogen temperaturændring. Der har undervejs været store udsving med tiåret 1960-70 som det varmeste med en stigning på 0,6 grader C.
Den nuværende afkøling rammer størstedelen af Antarktis, og den eneste undtagelse er nordspidsen af Den Antarktiske Halvø, der de seneste uger har afgivet en iskolos på størrelse med Fyn.

Ole Humlums beregninger stemmer meget dårligt overens med de mange teorier om global opvarmning, der alle peger på, at de første tegn på øget drivhuseffekt vil vise sig i de polare områder:

- Alle eksisterende klimamodeller forudsiger, at polområderne allerede er under markant opvarmning, så den nuværende afkøling af Antarktis er derfor en interessant udfordring for modelbyggerne, siger Ole Humlum.

Beregningerne kommer som en reaktion på en undersøgelse fra British Antarctic Survey, som for nylig viste, at gennemsnitstemperaturerne i Antarktis fra 1959-1996 er steget med 1,2 grader C eller betydeligt mere end de gennemsnitlige stigninger for kloden som helhed.

Ole Humlum kritiserer det britiske forskerhold for kun at præsentere de langsigtede gennemsnitstemperaturer, som skjuler klimaets mange korte svingninger. Desuden har briterne ikke taget hensyn til, at målestationerne er meget ujævnt fordelt i Antarktis:

- Flertallet af meteorologiske stationer i Antarktis ligger inden for et lille område, nemlig på Den Antarktiske Halvø. Så analysen svarer til et forsøg på at beregne Danmarks temperaturforhold med 2/3 af alle meteorologiske stationer beliggende på Amager, siger Ole Humlum.Kontakt:
,
UNIS (Universitetsstudierne på Svalbard),
tlf.: +47 7902 3320,
e-mail:


Pressemateriale (klik for forstørrelse)

Grafik: Ole Humlum


Foto: The Antarctic Sun/NSN

Læs Polarfrontens øvrige artikler

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100