Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
En digitaliseret mumie

En af mumierne fra Qilakitsoq er blevet CT-skannet, og det har givet forskerne en nem og problemfri adgang til at udføre detaljerede undersøgelser af den ellers
stærkt beskyttede og skrøbelige mumie.


Af
Barnemumien fra Qilakitsoq har under overlæge John Lassens kyndige hænder været en tur gennem CT-skanneren på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Under en CT-skanning cirkler røntgenapparatet rundt om kroppen, så den bliver skannet i flere hundrede tværsnit fra top til tå. I et specielt udviklet computerprogram har forskerne derpå stablet de 269 skannede skiver sammen igen og skabt et tredimensionalt billede af barnemumien.

Et digitalt samlesæt
Resultatet kan ses på retsantropologen Niels Lynnerups computer, hvor det kendte billede af barnemumien toner frem på skærmen og kan vendes og drejes efter behov.

Med nogle enkelte klik med musen bevæger vi os op igennem kroppen gennem fødder, skinneben og lægben, knæleddet, lårbensknoglen, gennem hånden og bækkenet og videre hele vejen op til kraniet. Niels Lynnerup kan pille de enkelte knogledele ud og undersøge dem i detaljer, gå helt tæt på tandanlæggene og isolere de enkelte organer. Og så kan man så at sige trække tøjet af mumien og f.eks. undersøge syninger og de enkelte beklædningslag.

En fremragende dokumentation
Skanningen blev foretaget før mumiekongressen i Nuuk i september 2001, hvor 100 eksperter fra hele verden i en uge havde sat hinanden stævne. Umiddelbart kunne Niels Lynnerup ikke præsentere nogle sygelige forandringer. De foreløbige analyser viser tværtimod, at det halvt år gamle barn har været normalt og velskabt.

Men blandt fagfolk er CT-skanningen og teknikken bag den tredimensionale billedbehandling uhyre interessant, fordi det åbner helt nye muligheder for adgang til data om mumier.

- Vi kunne selvfølgelig få vigtig viden ved at bore huller i mumien og tage vævsprøver ud, siger Niels Lynnerup. Men det ville jo betyde, at vi ødelagde en værdifuld, kulturhistorisk genstand, og så må man ikke glemme, at der er tale om et dødt menneske.

Barnemumien er den mest velbevarede af de syv, 500 år gamle mumier fra Qilakitsoq, og forskerne har derfor indtil CT-skanningen i det store og hele ladet den i fred. En mikroskopisk prøve til en kulstof 14-bestemmelse og en røntgenundersøgelse er alt, det er blevet til.

- Med de nye teknikker har vi fået et helt fantastisk redskab til at dokumentere vores fund. Næsten uden at røre mumien har vi fået dokumenteret den fra inderst til yderst, millimeter for millimeter.

Resultaterne af skanningen er samlet på en cd, som gør det muligt for interesserede forskere at foretage en obduktion og minutiøst undersøge f.eks. knogler eller syninger, uden at mumien behøver at få forstyrret sin fred i montren på Nationalmuseet i Nuuk.

Antropologisk Laboratorium på Panum Instituttet er et af de førende på feltet internationalt, og Niels Lynnerup har haft både Grauballemanden og egyptiske mumier gennem skanneren. Han håber trods en travl hverdag at der kan blive tid til at afslutte undersøgelserne af barnemumien inden for en overskuelig fremtid.
Barnemumien blev i 1972 fundet i to stensatte grave i Qilakitsoq sammen med seks kvinder og et ca. fire år gammelt barn.CT-skanninger gør det muligt at skabe et tredimensionalt billede, som på computeren giver forskerne adgang til at studere mumien i detaljer. Også tøjet kan vendes og drejes på computerskærmen, så syninger og de enkelte beklædningslag kan undersøges.

Kontakt:

Antropologisk Laboratorium, Retsmedicinsk Institut, KU, tlf.: 35 32 72 39

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100