Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Din browser er ikke en Internet Explorer !
Lad os mindes Jomfru Tidsfordriv

En rejse langs Østgrønlands kyst fører gennem en broget og fantasifuld verden af stednavne, som opdagelsesrejsende og forskere med rund hånd har strøet omkring sig.

Af Poul-Erik Philbert
I århundredeskiftets København var en af byens kendte originaler Jomfru Tidsfordriv, som drev rundt i gaderne i en let genkendelig, grøn kjole og store støvler og delte slik ud til stenbroens uvorne unger. Hun var præstedatter og var efter sigende i sin ungdom blevet svigtet af en løjtnant med for meget mod på livet. Til Grønland kom hun ikke, men alligevel er hendes navn blevet udødeliggjort med Jomfru Tidsfordriv Fjord, der ligger i det østlige Lambert Land. Hun nåede vel aldrig selv at opleve æren, og det ville nok også have været et skår i glæden, at hendes navn kun fandt frem til den lille, østgrønlandske fjord via en slædehund, som deltog i Danmark Ekspeditionen 1906-8. Den havde fået navnet Jomfru Tidsfordriv, fordi den var god til at holde hanhundene på afstand.
Det har selvfølgelig ikke været enhver halvdoven slædehund beskåret at få en lokalitet opkaldt efter sig. Kun de mest fremtrædende og originale har tilkæmpet sig en plads på eftertidens kort. I Lambert Land finder vi også Trompeterens Bastion og Misanthropen Fjelde, den sidste opkaldt efter en gammel og lurvet hund, der iflg. Achton Friis mindede om en afdanket provinsskuespiller, som engang i sin karrieres ungdom havde haft en skæbnesvanger fiasko som Hamlet. Det er ikke noget tilfælde, at de ellers anonyme slædehunde har givet navn til flere lokaliteter. Opdagelsesrejsende, hvalfangere, forskere, fangstmænd og eventyrere af mange nationaliteter har gennem de seneste århundreder haft travlt med at navngive de steder, de kom til. Ofte har de grebet til det, der er vigtigst i tilværelsen. Heriblandt de uundværlige slædehunde. Trofaste ægtemænd og familiefædre har sendt en venlig tanke til kvinderne derhjemme. En blandt mange er A. G. Nathorst, som på sin ekspedition i 1899 med Ella Ø, Ruth Ø og Maria Ø fik både hustruen og to døtre på landkortet. Stednavnekommissionen, som siden 1933 har forsøgt at få styr på den vildtvoksende underskov af stednavne, satte en stopper for traditionen ved at forbyde, at lokaliteter blev opkaldt efter nulevende personer. Men kurmageriet fortsatte i det skjulte, nu blot mere anonymt under dække af, at stedet var opkaldt efter et pigenavn. De europæiske konger og dronninger og andre af samfundets støtter har fået deres lokalitet. Og ældre, agtværdige forskere, som ikke kunne være med, men som var gode at kende. En befriende undtagelse er professor Staub fra Zürich med den store portvinsnæse, som har givet navn til bjerget Røde Støvhorn. Der er også blevet tænkt på finansieringen af den næste ekspedition med f.eks. Geographical Society Ø og Kempe Fjord, som er opkaldt efter en velhavende forretningsmand fra Stockholm.Navne som Rumpen, Grundtvigskirken, Hesteskoen, Tørvestakken og Violingletscher viser, at hvad øjet ser, løber munden over med. Og er man omtåget af ødemarksfantasierne, får vi Banangletscher, Flødegletscher, Julekagen og Chokoladebjerget. Efterhånden som ekspeditionerne er trængt nordpå langs østkysten, har de navngivet de elve, floder, gletschere, søer og øer, der lå navnløse og forladte, efter at den oprindelige befolkning var uddød i begyndelsen af 1800-tallet. Geologen Tony Higgins, som er et skatkammer af viden om østgrønlandske stednavne, fremhæver især William Scoresbys hvalfangerrejse i 1822, Karl Koldeweys ekspedition i 1869-70, Alfred Nathorsts svenske ekspedition i 1899 og Lauge Kochs talrige ekspeditioner frem til slutningen af 50'erne som de væsentligste kilder til de østgrønlandske stednavne.Specielt Lauge Kochs ekspeditioner har bidraget flittigt. Herfra stammer de mange midtjyske stednavne som Gudenelv, Himmelbjerg, Rebild og Mols Bjerg. Københavnerne har spagfærdigt forsøgt at give igen med Rundetårn Bjerg og Nyhavn.
Og så er der enkelte lokaliteter, som må lide under, at fantasien åbenbart har været helt udtørret. Værst er det gået ud over Navnløs Fjord, som nu ligger som et dementi på sit eget navn på positionen 74o00'N 22o13'W.
Indhold 1/1999

Illustration: Lars-Ole Nejstgaard

Kontakt: , GEUS,
tlf. 38 14 22 67

 

Tegn et abonnement !

Klik her
eller ring 32880100