Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Din browser er ikke en Internet Explorer !

Kulegravning af forskningssamarbejde

Forskningsminister Jytte Hilden og landsstyremedlem Marianne Jensen er blevet enige om to initiativer, som skal styrke forskningssamarbejdet mellem Danmark og Grønland.

Af Poul-Erik Philbert
I sin tale ved indvielsen af Naturinstituttet meddelte landsstyremedlem Marianne Jensen, at hun og forskningsminister Jytte Hilden er blevet enige om at nedsætte et udvalg, som skal analysere det dansk-grønlandske forskningssamarbejde, og et paritetisk udvalg, som skal fordele de særlige, nordatlantiske forskningsmidler for de næste 4 år.
Marianne Jensen udtrykte sin glæde over de nye initiativer, som hun ser som starten på et nyt kapitel i samarbejdet mellem Danmark og Grønland på forskningsområdet.

Et nyt grundlag for samarbejde
Udvalget vedrørende forskningssamarbejde mellem Danmark og Grønland skal iflg. dets kommissorium analysere den nuværende forskningsstruktur og det dansk-grønlandske samarbejde. Mere konkret skal det

  • komme med forslag til en mere detaljeret opgavefordeling
  • vurdere behovet for præciseringer i den danske og grønlandske lovgivning på området
  • vurdere behovet for ændringer i arbejdsopgaverne i forhold til de eksisterende forskningsinstitutioner
  • komme med forslag til modeller for en ajourføring af forskningssamarbejdet, herunder foreslå hvilke centrale og koordinerende organer, der skal være.

Det sidste punkt indebærer, at udvalget skal overveje Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønlands og Dansk Polarcenters fremtidige roller i samarbejdet og vurdere, hvordan man kan koordinere de eksisterende strategiplaner for polarforskningen.
Der bliver tale om et relativt snævert sammensat udvalg, og man forventer i Forskningsministeriet, at arbejdet bliver afsluttet inden for et år.

Fordeling af polarmidler
Samtidig er der blevet nedsat et paritetisk dansk-grønlandsk-færøsk programudvalg under Forskningsforum, som skal fordele de særlige midler, der er afsat til nordatlantisk forskning. Udvalget kommer til at bestå af 9 personer fordelt på de tre områder.
Der er tale om i alt 35 mio. kr., som er bevilget til opfølgning af forskningsrådenes tværvidenskabelige strategiplaner. Midlerne bliver uddelt med 5 mio. kr. i 1998 og 10 mio. kr. de følgende tre år.

Indhold 1/98

Læs kommissoriet i dets fulde længde


Kontakter:
Forskningsministeriet
Bredgade 43
1260 København K
Tlf 33 92 97 00
Fax 33 32 35 01
E-post
 
Direktoratet for Sundhed og Forskning
Postbox 1160
3900 Nuuk
Tlf.: + 299 32 30 00
Fax + 299 32 55 05
E-post

 

Tegn et abonnement !

Klik her
eller ring 32880100