DPC Home
  Verdens nordligste ø

Flere nye øer er denne sommer observeret nord for Grønland. En af dem er verdens nordligste stykke landjord.

Af

En rekognoscering fra fly i juli måned denne sommer har med stor sandsynlighed fastslået eksistensen af en lille ø nordvest for verdens hidtil nordligste ø, Oodaaq Ø, som ligger ud for Grønlands nordspids. Samtidig afslørede flyrekognosceringen, at der i området muligvis er to-tre andre, hidtil ukendte øer, hvoraf én er endnu længere mod nord. Dem kender man dog endnu ikke den præcise position på.

Den nye ø blev fundet i 1996 af deltagerne på sportsekspeditionen American Top of the World Expedition, som i et forsøg på at finde Oodaaq Ø stødte ind i et 10x10 meter, stenfyldt landområde ca. 1700 meter vestnordvest for denne. Ekspeditionen bestemte øens præcise position til at være 83° 40 34.8" N, 30° 38 38.6" W.

Da ekspeditionsdeltagerne sammen med logistikchef Hauge Andersson fra Dansk Polarcenter i sommer overfløj stedet, bekræftede en ny GPS-måling, at der ligger en ø på nøjagtig den position, som ekspeditionen havde besøgt i 1996.

Hauge Andersson siger, at havisens struktur i området viser, at der er en grænse mellem kystnær havis, der ikke bryder op hvert år, og havis, der regelmæssigt bryder op og fryser sammen igen. Grænsen går netop i det område, hvor øerne ligger, omtrent parallelt med kysten, og meget tyder på, at havisen i dette område er stabiliseret af undersøiske rev og banker samt enkelte banker, der når op over havniveau.

Tilfældigheder ved snefygning og afsmeltning kan føre til, at det ikke altid er de samme øer, der fra år til år ses i sommermånederne. Det kan derfor ikke afvises, at der gemmer sig flere øer under havisen.

Det er uden tvivl også de skiftende isforhold, som er forklaringen på, at Oodaaq Ø, som blev fundet i 1978, ikke har været synlig siden 1997.

Dansk Polarcenter forventer, at det i de kommende år i forbindelse med andre aktiviteter i området vil være muligt at nå frem til de nye øer med helikopter.

 

 

Foto: American Top of the World Expedition 1996

En af deltagerne fra sportsekspeditionen American Top of the World Expedition fotograferet på den nye ø, som de i 1996 tilfældigt nåede frem til under søgen efter Oodaaq Ø, som dengang var verdens nordligste.

Links:
Report: New Islands, New Northernmost Point of Land on Earth Discovered off Northern Greenlands Coast

Kontakt:
, DPC,
tlf.: 32 88 01 13,

 

Få et abonnement !

Klik her
eller ring 32880100

 

The path to this document is:  
Updated May 2, 2002
Home