DPC Home
  Mennesker ved isens rand

Udgravninger i det nordligste Rusland viser, at der var mennesker nord for Polarcirklen midt under den sidste istid for næsten 40.000 år siden, hvor man hidtil har troet, at Arktis var totalt dækket af is.

Af

For næsten 40.000 år siden slog en gruppe mammut-jægere lejr ved Usa-flodens bred lige vest for Ural-bjergkæden. Det viser fund, som norske og russiske geologer, arkæologer, botanikere og zoologer har gravet frem i løbet af 1990erne.
Det helt centrale fund er en 1,3 meter lang mammutstødtand med tydelige riller, som forskerne efter minutiøse undersøgelser under mikroskop er sikre på er udført af mennesker med en skarp stenøkse.

Desuden er der fundet over 100 andre mammutknogler, hestetænder og rensdyr- og ulveknogler, og en kulstof 14-analyse daterer med stor sikkerhed fundene til at være mellem 35.000 og 40.000 år gamle. Der er også i de samme lag fundet flere stenredskaber.


Arktis beboet under istiden

Dateringen har skabt berettiget opmærksomhed i forskerkredse. Hidtil har det været den almindelige opfattelse, at de første mennesker nåede frem til det arktiske område for omkring 13-14.000 år siden på et tidspunkt, hvor den sidste istid nærmede sig sin afslutning.

De nye fund ændrer derfor radikalt denne opfattelse af menneskets historiske tilstedeværelse i de arktiske egne.

De viser også overraskende, at denne del af Arktis ikke har været permanent dækket af is gennem den sidste istid.

- Dele af arktisk Rusland må have været isfrit for omkring 40.000 år siden og har for en periode givet adgang til mennesker, som har jaget især mammut, siger professor John Inge Svendsen fra Bergen Universitet i Norge. Vores undersøgelser viser, at de hårdføre beboere har levet på et åbent steppeområde bevokset med græs og spredt arktisk pil især omkring floderne helt op mod Barentshavets kyst.

Klimaoplysninger fra de grønlandske iskerneboringer på Indlandsisen bekræfter, at der har været relativt milde mellemspil i løbet af istiden bl.a. mellem 36-39.000 år før vor tid. Alligevel har det været et ekstremt ugæstfrit og udsat tundraområde med gennemsnitstemperaturer på mindst 10 grader lavere end i dag.


Navnløse spor

Det er den fremherskende teori, at neanderthalerne netop for omkring 40.000 år siden måtte vige for det moderne menneske, som trængte nordpå i Europa fra Afrika. Men forskerne bag fundet i Nordrusland kan på nuværende tidspunkt ikke sige, om det er moderne mennesker eller neanderthalere, de har fundet spor efter.

- Tidligere undersøgelser peger på, at neanderthalerne har opholdt sig længere mod syd og sandsynligvis ikke har kunnet klare sig i de ubeskyttede, arktiske omgivelser, siger John Inge Svendsen. Så enten er neanderthalerne trængt længere nordpå, end vi hidtil har troet muligt, eller også har det moderne menneske formået at tilpasse sig de ekstreme forhold nordpå blot få tusind år efter, at de havde forladt et langt varmere, afrikansk klima.

Uanset hvilket resultat forskerne eventuelt når frem til, vil det grundlæggende ændre videnskabens syn på menneskets historiske tilstedeværelse i det arktiske område.


 

En 1,3 meter lang mammutstødtand med tydelige riller er det afgørende bevis for, at der har været mennesker nord for Polarcirklen for næsten 40.000 år siden midt under den sidste istid.

Interesserede kan læse mere om fundet i Nature fra 6/9-2001.

Kontakt:


Universitetet i Bergen
tlf. +47 55 58 42 51

 

Få et abonnement !

Klik her
eller ring 32880100

 

The path to this document is:  
Updated May 2, 2002
Home