Hent hæftet "Strømninger i Nordatlanten som 2,5 Mb .pdfPressemeddelelse
Dansk Polarcenter, d. 7. januar 2004
Embargo indtil fredag d. 9. januar 2004 kl. 13.30.

STRØMNINGER I NORDATLANTEN
Mærkning af bedøvede hvalrosser, en ny færøsk kulturhistorie og unge grønlænderes brug af medierne. Dette er kun tre af i alt 12 forskningsprojekter, som Det Nordatlantiske Forskningsprogram under Videnskabsministeriet har finansieret i perioden 1999-2002. Ud over en mangfoldighed af videnskabelige artikler har programmet nu også udgivet et populærvidenskabeligt hæfte, hvor de 12 projekter præsenteres.

Hæftet offentliggøres i forbindelse med en reception, som Programkomiteen for Nordatlantisk Forskning afholder på den færøske repræsentation i

Den Nordatlantiske Brygge, Strandgade 91, 4. sal, København, fredag d. 9. januar 2004, kl. 13.30.

Formålet med programmet har været at fremme forskningsaktiviteter i de færøske og grønlandske forskningsmiljøer og at få inddraget forskere fra de to områder og Danmark i fælles forskningsprojekter, der satte fokus på Nordatlanten. Alle emner var mulige, blot skulle kvaliteten være i orden.

Programmet har ud over den store produktion af ny viden på så forskellige områder som historie, medicin og klima også betydet et stort løft for udviklingen af de lokale forskningsmiljøer. Hvor det har været muligt, har projekterne haft tilknyttet ph.d-studerende med en nordatlantisk baggrund. Netværk er blevet etableret på kryds og tværs i Vestnorden og har bidraget væsentligt til den kompetence- og vidensopbygning, som var en del af hensigten med programmet.

Ud af i alt 59 ansøgninger blev 12 imødekommet med et samlet beløb på 33,88 mio. kr. Projekterne dækkede bredt fra medieforskning, historie, klima, biologi, geologi, glaciologi, medicin og fiskeri. Nogle havde basis i Grønland, nogle på Færøerne og andre i Danmark.

Pressebilleder - klik på billedet for at hente højere opløsning.
Det Nordatlantiske Forskningsprogram har blandt andet støttet en ny færøsk kulturhistorie set fra Færøerne. Kulturhistorien dækker ti forskellige emner, blandt andet bryllupstraditioner. Her en overdimensioneret peberbøsse fra Tórshavn. Foto fra Jóan Pauli Joensens bog I ærlige brudefolk – bryllup på Færøerne.
Fly satte geofysikere fra GLATIS-projektet ned på Indlandsisen, hvor de gravede seismografer ned for at finde ud af, hvordan Grønland ser ud 300 km under isen. Foto: GLATIS.
Et af de 12 nordatlantiske forskningsprojekter undersøgte, hvilke konsekvenser klimaændringerne kan få på bestandene af hvalrosser i Nordøstgrønland. Enkelte af kolosserne fik sat sendere på stødtænderne, så biologerne kunne følge deres vandringer. Foto: Erik W. Born, Grønlands Naturinstitut.
Et af de 12 nordatlantiske forskningsprojekter undersøgte, hvilke konsekvenser klimaændringerne kan få på bestandene af hvalrosser i Nordøstgrønland. For at få mere at vide om kolossernes forbrændingsprocesser tog biologerne blodprøver fra dyrene efter at have bedøvet dem. Foto: Erik W. Born, Grønlands Naturinstitut.
Forskere fra Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) brugte mikroskopiske planter som denne kiselalge til at afsløre, om klimavariationer i Nordatlanten måske havde indflydelse på tidlige grønlandske kulturers og nordboernes forsvinden fra Grønland. Foto: GEUS.
De 12 forskningsprojekter fra Nordatlanten har produceret ny viden om klima, biologi, sundhed, historie, fiskeri, glaciologi, geologi og medier. Samtidig har synergien fra de deltagende institutioner betydet en styrkelse af kompetence- og vidensopbygningen i Grønland og Færøerne. Foto: Brian Hansen, Geofysisk Institut, Københavns Universitet.
To grønlandske forskere kom meget tæt på unge grønlændere, da de udforskede deres medievaner. Udleverede engangskameraer viste blandt andet, at de unge forstod at iscenesætte deres billeder og at de havde et omfattende medieforbrug. Foto fra Jette Rygaards og Birgit Kleist Pedersens projekt.

 

Pressebilleder