Fotodokumentar

Hydrografiske og biologiske processers betydning for variationer i rekrutteringen til reje- og fiskebestandene ved Vestgrønland

Bongo-net bruges til indsamling og biomassebestemmelse af dyreplankton i de øverste 100 meter af havets overflade. Her på et togt udfor Grønlands vestkyst.
Vandpumper med finmasket net brugt til indsamling af mikroskopisk plankton.
Klik på billedet for større udgave.
(Foto: Poulsen and Reuss, 2003)
Vigtige fytoplanktonarter i prøver fra maj og juni.
(A-F) LM, fasekontrast, bar = 20 µm. (A) Chaetoceros debilis (B) C. debilis spore (C) C. decipiens (D) C. furcellatus (E) C. socialis (F) Pseudonitzschia seriata f. seriata. (G-H) TEM (G) Skalsektion af P. seriata f. seriata, bar = 5 µm (H) Skal af Thalassiosira gravida, bar = 10 µm.