KVUG

KVUG ansøgning

KVUG nyheder

KVUG medlemmer

KVUG strategiplan

KVUG støtte

KVUG vedtægter

Se KVUG bedst

Forskningssamarbejde

The Commission

 

 

Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland


Kalaallit Nunaani ilisimatuutut misissuinernut kommissioni

Det nye KVUG
Da Kommissionen for Ledelsen af de Geologiske og Geografiske Undersøgelser i Grønland" blev til i 1878, var der næppe nogen, der forestillede sig, at den skulle leve årtusindet ud. Kommissionen, som i 1931 fik justeret sit navn og virkefelt til "Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland", kaldes i dag oftest ved sit akronym KVUG.

I marts 2000 blev KVUG reorganiseret, og optræder i en helt ny skikkelse. Kommissionens sidste møde i den hidtidige skikkelse blev holdt i midten af september 1999 og kommissionens medlemmer blev afbeskikket den 1. oktober 1999. Vi trådte ind i en slags "inter-regnum" periode.

"Udvalget vedrørende dansk-grønlandsk Forskningssamarbejde", som var blevet nedsat i juni 1998, afgav i juni 1999 betænkning med forslag og anbefalinger til en nystrukturering og styrkelse af den arktiske forskning. En central anbefaling i denne sammenhæng var at oprette en ny, forskningsrådslignende kommission.

På et seminar i Kangerlussuaq i december 1999 blev udvalgets forslag og anbefalinger drøftet, og fra seminaret blev det foreslået at bevare navnet KVUG, men at give kommissionen en ny sammensætning. KVUG har nu 5 danske og 5 grønlandske medlemmer samt en formand, der vælges af Danmark og Grønland i fællesskab.

Kommissionens opgaver hviler fortsat på de målsætninger, der er sat i den nationale strategi for polarforskning for 1998-2002, men der lægges nu særlig vægt på, at Kommissionen støtter og fremmer projekter med et dansk-grønlandsk rationale.

Samarbejde, netværksdannelse og vidensudveksling er nøgleordene for de fremtidige initiativer.

Kommissionen yder økonomisk støtte til initiativer og udviklingsprojekter, der inden for og gerne også på tværs af de forskellige videnskabelige hovedområder kan fremme og understøtte dansk-grønlandsk samarbejde inden for polarforskning.

Skema til afrapportering for bevilling 2002 (Word.doc)

Oplysninger om regnskabsaflæggelse for bevilling 2002 (Word.doc)

KVUG's Sekretariat

c/o Dansk Polarcenter
Strandgade 100 H
DK-1401 København K

Kontaktpersoner:
,
tlf. +45 3288 0130
,
tlf. +45 3288 0116

DPC home page