ISKERNERNE AFSLØRER
METODER
VIDE MERE?De ti europæiske landes EPICA-projekt har boret 3233 m ned i isen ved Dome Concordia (svarende til ca. 750.000 år), og 2882 m ned i Dronning Maud Land (svarende til ca. 160.000 år). Boringerne fortsætter. (EPICA).


Boregraven. European Project for Ice Coring in Antarctica (EPICA) begyndte sit borearbejde i den antarktiske sommer 1997/98. (EPICA).


Nedgangen til boregraven. Gennemsnitstemperaturen på Dome Concordia og Dronning Maud Land ligger på henholdsvis -54,5 ºC og –44,6 ºC. (EPICA).

Verdens ældste is
Boret stoppede 3233 m nede i iskappen, kun 100 m over grundfjeldet. Det betød, at videnskabsfolkene nåede ned til en is, der var omkring 750.000 år gammel. Boringen på Dome Concordia var den ene af to europæiske iskerner fra Antarktis, der blev trukket op gennem de lange borerør i 2003.


Glaciologerne håber, at isens indhold af luftarter kan afsløre nyt om Jordens atmosfære og klima. Der er to globale begivenheder, som er spændende i den sammenhæng. Den ene er tidsrummet for omkring 450.000 år siden, hvor Jordens bane omkring solen var næsten identisk med Jordens bane idag. Tidsrummet ligger mellem to istider, og forskerne er interesseret i at opklare, om Jordens bane har indflydelse på planetens klima.

Den anden globale begivenhed var en polvending for 780.000 år siden, hvor Jordens magnetfelt byttede poler. Hvilken betydning har det for Jordens klima, at nordpol og sydpol skifter plads? Det ved klimaforskerne stort set intet om. Så hvis det viser sig, at den dybe antarktiske kerne når så langt tilbage i fortiden, vil det kunne give et fingerpeg om, hvad der måske er på vej. For netop i disse år tyder noget på, at en ny polvending er på vej.

I de grønlandske kerner kan glaciologerne tælle lagene i isen. Hvert lag er et år. Men fordi de antarktiske iskerner dækker så stort et tidsrum, er de enkelte lag presset så meget sammen, at de ikke kan tælles. I stedet må videnskabsfolkene bruge markante lag, der adskiller sig fra de andre lag. Det kan f.eks. være støvlag, som ved en sammenligning med kendte kerner derpå kan tidsfæste de pågældende lag.Antarktiske borebisser. (EPICA).


Måleinstrumenter sænkes ned i borerøret. (EPICA).