ISKERNERNE AFSLØRER
METODER
VIDE MERE?Computerens beregning af temperaturene for de sidste 2.000 år for boringerne GRIP ( venstre lodrette akse og røde kurve) og DYE-3 (højre lodrette akse og blå kurve). Faldet i temperaturen omkring år 1500 er Den Lille Istid. (Figur: Dorte Dahl-Jensen m. fl.).

Måling af isens temperatur i borehullet

Ta´temperaturen på isen for 50.000 år siden!
I 1999 sænkede glaciologerne termometre ned i borehullerne på GRIP og Dye-3 boringerne og målte temperaturerne i isen. Bagefter puttede de tallene ind i en kraftig computer med et avanceret statistik-program. Så havde de danske videnskabsfolk, hvad de skulle bruge til at beregne temperaturerne på Indlandsisens overflade i løbet af de sidste 50.000 år. Til glaciologernes store overraskelse var resultaterne meget forskellige fra den traditionelle metode med isotop-måling.

Isen husker temperaturen
Gennem årene lægger det ene snelag sig ovenpå det andet, lagene bliver presset sammen til is og begraves under mere sne og is. Men temperaturen på Indlandsisens overflade gemmes i snelaget, selvom laget begraves og omdannes til is. Det er dog kun de store temperaturændringer, man vil kunne se med denne metode. For at se detaljer skal man bruge isotop-metoden.

Temperaturen ned gennem iskappen afhænger blandt andet af:

  • temperaturen på Indlandsisens overflade da sneen faldt (den man gerne vil finde)
  • jordvarmen fra grundfjeldet under Grønland (som opvarmer den nederste del af isen)
  • hvor meget sne der faldt
  • hvordan Indlandsisen flyder og bevæger sig på borestedet.

Det første punkt kan beregnes, hvis man kender de andre punkter (og det gør glaciologerne som regel).

Supercomputere udregner temperaturerne
I slutningen af 1990erne fik forskerne tilstrækkeligt kraftige computere til at regne de store mængder talkombinationer ud. Computeren gætter på 3.300.000 forskellige kombinationer af klimaet ud fra de temperaturmålinger, forskerne fik fra borehullet. De mest sandsynlige trækker computeren ud og tegner en ny temperaturkurve for. Til slut justeres den ny temperaturkurve i forhold til den gamle. Den justerede kurve er den kurve der viser, hvordan de overordnede temperaturer har været på Indlandsisen ud for den pågældende periode.

Resultaterne viste blandt andet, at i GRIP-boringen var temperaturen på Indlandsisen ved sidste istids maksimum 23 ºC koldere end idag og ikke kun ca. 13 grader koldere. Desværre kan man kun bruge målingerne i GRIP for de sidste 50.000 år og i Dye-3 boringen kun for de sidste 7.000 år. Går man længere tilbage i tiden, bliver tallene for usikre.