ISKERNERNE AFSLØRER
METODER
VIDE MERE?


Syreindhold fra 3 iskerner, der dækker årene 1590-1680 f. Kr. De høje toppe omkring år 1644 f.Kr. er gassen fra Theras udbrud. De andre høje toppe er måske vulkanudbrud på Island. (Fra Hammer et al. 2003).


Figuren viser næsten ens mængder af udvalgte grundstoffer i askelaget fra Dye-3 boringen (sorte firkanter) og fra Thera vulkanen (sorte trekanter). De ovale figurer er kontrol-prøver. (Fra Hammer et al. 2003).

Sådan bestemmes alderen på isen
Luften omkring os indeholder et roderi af støvpartikler, aerosoler og kemiske stoffer. Natriumklorid fra havet, svovlsyre fra vulkaner, methan fra sumpe og støv fra kontinenterne er nogle af de mange urenheder. Når sneen falder på Indlandsisen, vaskes urenhederne med ud og lægger sig i laget af sne. Som årene går begraves sneen af ny sne og trykkes gradvist sammen til lag af is

Inde i isen gemmer urenhederne sig stadig. Forskerne kan bruge nogle af dem til at datere islagenes alder, fordi mængden af stoffer tit varierer med årstiden. Ved at tage mange prøver ud fra kernerne og analysere dem, kan man se de forskellige stoffers variation i løbet af året. På den måde tæller man årene, ligesom man tæller årringe i træer.

Især bruger man forholdet mellem den tunge og den lette iltisotop. Når det er varmere (sommer), er der mere af den tunge isotop. Når der er koldere (vinter), er der mere af den lette isotop. Tegner man kurver over disse forhold, kan man tælle sommer- og vintertoppene tilbage i tiden.
I enkelte islag findes også større mængder vulkansk aske og svovlsyre. Syren spyttes ud i store mængder under vulkanudbrud. Kender man alderen på isen, kender man dermed også alderen på vulkanudbruddet (og omvendt). For at finde ud af hvilken vulkan, der eksploderede, må man dog bruge andre kilder til at bringe sig på sporet. Det kan fx være historiske optegnelser.

Glaciologen Claus Hammer har på den måde dateret den græske vulkan Theras udbrud til år 1645 f. Kr (plus/minus 4 år). For at få bekræftet at askelaget på de pågældende dybder i de grønlandske iskerner nu også virkelig stammede fra Thera, analyserede han grundstoffer fra to serier af askeprøver, en fra asken i isen og en fra Thera-vulkanen. Han brugte de kemiske analyser som et fingeraftryk, der afslørede, at asken ganske rigtigt kom fra den græske vulkan. Der var nemlig lige meget af hvert grundstof i de to prøveserier:

Ordforklaring
natriumklorid - salt
datere - tidsbestemme
methan – en gas der blandt andet opstår, når døde planter og dyr går i forrådnelse
aerosol – lille partikel eller dråbe
glaciolog – en videnskabsmand, der arbejder med isSatellitbillede af øen Santorini med vulkanen Thera i Det Græske Ø-hav. (NASA)


Kraterhullet (calderaen) fra Santorini som den ser ud idag. (Rafael Verdu).
Klik på afspilleren og hør glaciologen Claus Hammer fortælle om en svovlpartikels vej fra vulkan til den grønlandske is.