ISKERNERNE AFSLØRER
METODER
VIDE MERE?
Hit med hemmelighederne
– om hvordan videnskabsfolkene trækker information ud af isboringer

Til venstre ses en af de forskere, der arbejder med iskerner til daglig. Det er geofysikeren Anders Svensson fra glaciologi-gruppen på Geofysisk Institut/Københavns Universitet. Han holder iskerneforskerens mest nødvendige stykke værktøj i hænderne: et borerør.

Når der bores i isen, kan man trække iskernen op og analysere isen. Men man kan også sænke instrumenter ned i borehullet og få information om fortidens klima ad den vej.

Læs mere om tre forskellige metoder til at aflure fortidens hemmeligheder. Læs om...

Isotoper, der sladrer om temperaturen.

Kemiske stoffer, der kan give et mange tusind år gammelt stormvarsel.

At tage temperaturen i isen ved at stikke et termometer ned i borehullet.