ISKERNERNE AFSLØRER
METODER
VIDE MERE?
Hvordan arkæologerne bruger iskerne-data
Arkæologerne har brugt data fra iskernerne i deres forskning. De baserer dog ikke tolkningerne af arkæologiske problemer på disse data. Dertil bruger de arkæologiske metoder. Men kernedata kan bidrage til at tegne billeder af de forhold, forskellige kulturer har levet under. Og som nogle måske forsvandt som en følge af.

Grønland har været befolket de sidste 4.500 år af flere forskellige kulturer. Men det er især mysterierne om nordboerne og Dorset Kulturen, iskernerne måske kan være med til at løse.

Nordboerne udvandrede til Vest- og Sydgrønland fra Skandinavien i 900-tallet. Fem hundrede år senere var de forsvundet. Hvorhen og hvorfor?
Læs og lyt om nordboerne!

Dorset Kulturen sejlede over det smalle stræde mellem Nordamerika og Grønland ca. 700 år f. Kr. To tusinde år senere forsvandt de også. Var det en klimaforværring, der havde skylden?
Læs, lyt og se mere om Dorset Kulturen!


De enkelte kulturers dukken op og forsvinden. (Figuren er baseret på SILAs tidslinie).Kort over Grønland og den nordøstlige del af Canada, de fleste indvandringer er udgået fra. (World Sites Atlas).


Udgravning af Saqqaq lokalitet, Illorsuup Nua, Disko Bugt, Vestgrønland. (BH, Inst. f. Arkæologi, Tromsø Univ.).


Redskaber og dyreknogler fra Saqqaq-kulturen. (Jeppe Møhl, Zoologisk Museum, Kbh. Univ.).