IKKA

Ordbog

atol – Ringformet koralrev, som er bygget ovenpå en udslukt vulkan

basisk – Kemisk set er basen syrens modsætning. Men baser kan også være ætsende, som for eksempel soda-holdige rengøringsmidler.

calcit – Kalcit eller kalkspat. Mineral hvis hovedingredienser er kalcium og karbonat. Kalksten består næsten udelukkende calcit.

carbonatit – En sjælden bjergart som er rig på karbonat-mineraler, for eksempel calcit. Findes sammen med kaluim og natrium-holdige bjergarter som syenit.

fosfat – En kemisk gruppe af stoffer, der indeholder fosfor.

ikait – Mineral, der består af kalcium, karbonat og vand. Ikait kan ikke tåle temperaturer højere end 6 grader. Er temperaturen højere kollapser mineralet og bliver til kalksand.

kalkalger – En gruppe alger som udskiller. Nogle kalkalger frembringer dermed et hårdt lag, der hvor de vokser.

saltholdighed – Et mål for hvor mange salte, der naturligt er opløst i havvand. Saltholdigheden i Nordsøen er ca. 32-34 0/00, ca. 10-12 0/00 i Østersøen. I en ferskvandssø er saltholdigheden ca. 0 0/00.

syenit – En type bjergart som indeholder større mængder af kalium eller natrium. 

  SCIENCE