IKKA

Den undersøiske søjlehave

Meterhøje søjler af mineralet ikait vokser på bunden af den lille sydgrønlandske Ikkafjord. De mange hundrede søjler står som i en undersøisk søjlehave i et område på kun 2 km2. De mindste af søjlerne er på størrelse med en blyant, de højeste strækker sig som undersøiske master 18 meter op fra fjordbunden.

Landskabet omkring fjorden består af op til 500 meter høje fjelde. Og det er her i de stejle bjerge, at hemmeligheden bag søjlerne ligger, fordi en del af klipperne består af de sjældne bjergarter carbonatit og syenit. Mineraler fra bjergarterne opløses og siver ud gennem sprækker i bunden af fjorden. Her reagerer de med havvandet, og ikaitten udkrystalliseres.

Dykkere, geologer og biologer har arbejdet i Ikkafjorden på fire ekspeditioner. De har blandt andet fundet en forklaring på, hvorfor søjlerne som det eneste sted på Jorden vokser lige her.

Sådan er søjlerne opstået >>>

 

 

Ikkafjorden:
En 13 km lang fjord i
det sydvestlige Grønland

 

Naturen som billedhugger
– forklarende grafik og tekst

  SCIENCE