IKKA

En undersøisk søjlehave

Næsten et tusind søjler af ikait knejser fra Ikkafjordens gråbrune bund. På kun 2 km2 står søjlerne i størrelser fra en finger til et udkigstårn. En enkelt har ikke form som en søjle, men ligner en atol i koralhavet.

Søjlerne findes på fjordbunden i samme område som fjeldets syenit og carbonatit. De stopper pludseligt ved overgangen til den tilgrænsende bjergart. Dette er et vigtigt fingerpeg om, at der er en nøje sammenhæng mellem bjergart og søjle.

Nogle steder står søjlerne tæt. Andre steder står de alene og ligner master. Den største søjle er over 1 m i diameter og 18 m høj. Den er hård som beton, men er mange steder dækket af små lyse områder med frisk ikait.

Søjlernes vækst opad begrænses af vinterisen, der enten knækker søjlerne eller høvler toppen af. Ferskvand fra sommerens afsmeltning af sneen i fjeldene fortynder også havvandet, så ikaitten ikke kan udkrystallisere.

<<< Hvad er ikait ?  
 

Den største udfældning
af ikait er et helt rev

 

Andre søjler
er høje og tynde

  SCIENCE