om Bryggen Links Feedback Nyheder Fremtiden Nutiden Fortiden

Bryggen start

SEARCH

Grønlandske Handels Plads ligger i Københavns hjerte med en storslået udsigt over havnen og byens tårne og spir. Den smukt og centralt beliggende plads vil på fornem vis synliggøre det nordatlantiske fællesskab i det københavnske bybillede. Samtidigt kan det blive en solid ankerplads for et nordatlantisk samarbejde i et Europa i kraftig udvikling.

Bryggen ligger ved fronten af Københavns Havn, som er under forandring, og det giver nye muligheder for et fremtidigt nordatlantisk forum. Der er adskillige nye og spændende byggeprojekter ved havnefronten, bl.a. udvidelsen af Det Kgl. Bibliotek, byggeriet ved Christianskirken og udbygningen af Holmen.

Nutiden

Vi savner et samlingspunkt, hvor man kan møde den nordatlantiske tradition og historie, hente informationer om nordatlantiske spørgsmål og skabe kontakt til området. Grønlandske Handels Plads rummer allerede den spæde start til det planlagte nordatlantiske forum. Det restaurerede Krøyers Pakhus ejes af Dansk Polarcenter, og det huser foruden centret også Københavns Universitets Institut for Eskimologi og den selvejende institution Arktisk Institut.

I dag er de mange nordatlantiske aktiviteter i København spredt over hele byen, og formidlingen af vor fælles historie og af viden om natur og kultur i Nordatlanten er fordelt på en lang række museer og institutioner.

I januar 2000 modtog komitéen en donation fra "A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal" på 20 mio. kr. til realisering af projektet. Dette har sammen med løfte om finansiering fra den islandske, den grønlandske og den færøske regering skabt mulighed for en renovering af pakhuset.

I september 2000 dannede initiativtagerne i komitéen "Fonden Den Nordatlantiske Brygge". Hermed blev der skabt den nødvendige juridiske institution, der fremover ville kunne eje, renovere og drive bygningen. Fondens formål er "at skabe og opretholde en ramme for aktiviteter indenfor samfundsforhold, kultur, forskning og uddannelse samt repræsentative formål, som har relation til Grønland, Færøerne, Island og Danmark samt eventuelt andre lande med tilknytning til det nordatlantiske område."

På denne baggrund har den danske regering indstillet til Folketinget at bygningen overdrages til Fonden Den Nordatlantiske Brygge som Danmarks bidrag til dette nye initiativ for nordatlantiske samarbejde. Dette er nu sket med Finansudvalgets eenstemmige beslutning af 24. januar 2001.

Driften af det fremtidige nordatlantiske center "Den Nordatlantiske Brygge" vil blive baseret på, at Den Islandske Ambassade samt Grønland og Færøernes repræsentationskontorer i København flytter ind som lejere i huset. Herudover vil huset komme til at rumme faciliteter for udstillinger, kultur og mødecentre, en nordatlantisk restauration, et informationscenter samt lejemål for nordatlantisk virksomhed. Området omkring huset vil ligeledes blive inddraget til formålet, og der vil således blive skabt et markant nyt indslag i udviklingen af Københavns havnefront.

Pakhuset forventes færdigrenoveret i 2003.

Læs også: En vision bliver til virkelighedclass="portal-footer-txt">Top of page
Home