Ultraviolet stråling (UV)

Mere UV stråling vil påvirke planter, dyr, mennesker og økosystemer.

Ozonlaget består bl.a. af ozonmolekyler, der ligger som en tynd beskyttende måtte i atmosfæren. Her absorberer ozonen den farlige UV-stråling og beskytter på den måde livet på jorden. Omkring polerne har man kunnet måle huller i ozonlaget, og de seneste årtier er mængden af UV-stråling i Arktis steget dramatisk.

Der findes forskellige typer af UV-stråling, som slipper mere eller mindre nemt gennem ozonlaget. En stor del af den skadelige UV-B stråling filtreres fra af ozonlaget, mens den uskadelige UV-A stråling passerer næsten uhindret igennem.

Meget tyder på, at fremtidens klimaændringer kan få UV-strålingen på jorden til at stige endnu mere.

Mange forveksler begreberne om klimaændringer og det tyndere ozonlag med hinanden. Der er mange sammenhænge mellem de to ting, men de er drevet af to helt forskellige mekanismer .

  • Menneskeskabte klimaændringer skyldes ophobningen af kuldioxid, metan og andre drivhusgasser. De lægger tilsammen et låg over jorden i den nedre del af atmosfæren (troposfæren), så jordens varme har svært ved at slippe ud i verdensrummet
  • Samtidig nedbrydes ozon ved, at CFC og andre klorholdige kemikalier starter en hel kædereaktion, hvor et enkelt CFC-atom kan ødelægge hundredtusinde ozonmolekyler. Nedbrydningen sker i den øvre del af atmosfæren (stratosfæren), hvor der er UV-stråling og koldt.

Det kan virke forvirrende, at der samtidig med nedbrydningen af ozon i den øverste del af atmosfæren rent faktisk sker en ophobning af ozon i atmosfærens nederste lag på grund af forureningen. Ozonen ved jordens overflade kaldes smog. I arbejdet med ACIA har forskerne ikke kigget på smog-problemet, men på hvordan klimaforandringerne kan medføre mere UV stråling på jorden.

 

Måske mere UV- stråling i Arktis

 

Læs mere...

Mere UV-stråling vil påvirke de mennesker, der bor i Arktis

Læs mere...

Mere UV-stråling vil påvirke de arktiske økosystemer på land


Læs mere...

Mere UV-stråling vil påvirke de arktiske økosystemer i vand


Læs mere...