Havisen

Havisen sladrer om klimaforandringer

Havisen er både et alarmsystem og en faktor i det arktiske klima. Isen i det Arktiske Ocean og de omgivende farvande er overordenlig følsom overfor ændringer i hav- og lufttemperaturer. Reduktionen i isdækket er accelereret de seneste år, hvilket mere end antyder, at klimaet er i forandring .

Samtidig spiller havisen en afgørende rolle i det arktiske klima. Isen påvirker havoverfladens reflektivitet. Er havet isdækket, reflekteres det meste af solenergien tilbage i verdensrummet. Er havet ikke isdækket, opsuges solenergien og havet varmes op. Desuden påvirker havisen også skydække, luftfugtighed, udveksling af varme fra havoverfladen og har en indvirkning på havstrømmene.

Ændringer i havisens udbredelse og tykkelse har enorme konsekvenser for miljøet, økonomierne og befolkningerne.

I løbet af de sidste 30 år er isens gennemsnitlige udstrækning faldet med 8 % , eller hvad der svarer til et areal på én million kvadratkilometer. Det er lidt mere end arealet af Danmark, Sverige og Norge tilsammen. Især sommerhavisens udstrækning falder dramatisk. Havisens tykkelse er faldet 10-15 %, nogle steder op til 40 %. Det gør det usikkert for fangere og dyr at bevæge sig over isen.

Læs mere om, hvad der sker med havisen de næste 50-100 år!

 

Observeret havis september 1979

Observeret havis september 2003

De to billeder viser havisens udstrækning i september 1979 og i september 2003. Figurerne er konstrueret fra satellitdata. I 1979 begyndte man for første gang at overvåge havisen mere systematisk fra rummet. September måned er den måned på året, hvor havisen har sin mindste udstrækning. Isens mindste udstrækning nogen sinde blev målt i 2002.