GLOBALE KONSEKVENSER AF KLIMAOPVARMNINGEN I ARKTIS

Arktis spiller en afgørende rolle i Jordens klima

Hvis ikke oceanerne og atmosfæren transporterede tropernes varme mod polerne, så ville troperne være varmere og polerne koldere, end de er nu. På den nordlige halvkugle er det Atlanterhavet og havstrømmene, der er den vigtigste komponent, når det gælder energioverførslen . Processer i Arktis har dog mulighed for at forstyrre denne energioverførsel.

Læs mere om sammenhængen mellem det arktiske klima og resten af kloden.

 

Temperaturændringer

Flere forandringer i den arktiske natur peger i retning af et varmere klima.
Læs mere ...

Mindre havis

Havisens mindre udbredelse er det første faresignal om, at voldsomme ændringer er undervejs.
L
æs mere ...

Feedback-mekanismer

3 processer kan få de arktiske klimaændringer til at påvirker resten af Jorden. Læs mere ...

Havstigninger

Den arktiske is er med til at få havene til at stige.
Læs mere ...