About Zackenberg
Zackenberg Basic
ZERO Site Manual
Access Permit
Publications
Photos
Maps
Dagbog
Links
Home ZERO Home DPC

 

Zackenberg, den 12. juli 1999

Lemmingens død

Der er meget grÒnnere p¨ den anden side af elven, synes en flok moskusokser at mene. De befinder sig p¨ vestsiden af Zackenbergelven, og er j†vnligt nede p¨ bredden for at kigge l†ngselsfuldt over p¨ den anden side, men vandstanden og strÒmmen i elven har indtil videre v†ret for afskr†kkende. En flok forskere fra Òstsiden synes ogs¨, at der er meget grÒnnere p¨ den anden side, og de lader til geng†ld hverken strÒmforholdene eller chancen for en vandgang afskr†kke sig fra at forcere elven i en lille gummib¨d. Absolut ikke nogen fornÒjelsestur, men over skal man jo.

Vejret i den forlÒbne uge har vist alt hvad NordÒstgrÒnland kan byde p¨ i denne ¨rstid. Fra bagende sol til regn og t¨ge, fra vindstille til storm. Det eneste vi nu mangler er en snebyge. Isen p¨ fjorden er endnu ikke g¨et, men buddene p¨, hvorn¨r det sker, g¨r fra d.16.7. til 30.7. S¨dan som det ser ud i dag, skulle lidt mere sol og en ordentlig gang bl†st kunne f¨ det til at ske allerede i n†ste uge. S¨ m¨ske er der heller ikke denne gang nogen, der vinder whiskyv†ddem¨let.

Den nye generator er kommet igang efter en ih†rdig indsats fra logistikernes side. I indkÒringsperioden er det nÒdvendigt, at den kÒrer med maksimal belastning. Det betyder at vi istedet for som fÒr at skulle spare p¨ strÒmmen, nu er nÒdt til at lade alt lys br†nde og have s¨ mange elektriske maskiner som muligt igang.

Ellers g¨r sommeren sin gang i naturen. Der ligger stadig en del sne, men skiene er nu stillet v†k, og man kan klare sig med vandrestÒvler eller gummistÒvler. K†rulden er ved at springe ud og der er masser af blomster overalt, fjeldvalmuer, grÒnlandsk fjeldsimmer, arktisk alperose, kantlyng, storblomstret gederams og ikke mindst polarjakobsstige, som p¨ GrÒnland kun findes her i nordÒst mellem 73 gr 42, og 74 gr 50, (ifÒlge GrÒnlands flora). Bramg†ssene har f¨et g†slinger og holder til ude i deltaet. I lÒrdags blev det fÒrste kuld pr†stekraveunger set i en rede ved elven - 3 unger og en p¨ vej ud af †gget.

Derimod var det en sÒrgelig historie med stationens eneste husdyr - lemmingen Aucella. Hun s¨ ud til at trives og at en familieforÒgelse var n†rt forest¨ende. Pludselig en dag l¨ hun dÒd og obduktionen viste at det ikke var unger der fyldte bugen ud, men b†ndelormlarver. Endnu er en aflÒser ikke fundet. Andre lemminger indfanges i f†lder og udstyres med halsb¨nd og sm¨ radiosendere , s¨ deres f†rden kan registreres. Ikke alle er lige begejstrede for dette arrangement, og for enkelte lykkes det at smyge sig ud af halsb¨ndet igen. Registreringen har vist, at hunnerne er ret station†re, de bev†ger sig ikke langt v†k fra hjemmets trygge rede. Hannerne derimod, strejfer mere rundt i landskabet, formentlig p¨ jagt efter hunner. Dermed uds†tter de sig ogs¨ for stÒrre risici for at blive †dt. Meget passende er en af hannerne blevet dÒbt Kilroy.

Og s¨ viste s†sonens fÒrste isbjÒrn sig i lÒrdags. Den blev antruffet af to Zackenbergere ude for foden af Oksebakkerne - heldigvis p¨ sikker afstand. Da nyheden bredte sig p¨ stationen stod alle indbyggerne i lÒbet af kort tid oppe p¨ taget af hytte 5 for at fÒlge bamsen i kikkert. Den tog sig en middagslur i en snedrive, og havde det ¨benbart v†ldig rart derude. Den blev ihvertfald liggende i mindst 7 timer. N†ste morgen var den v†k, og s¨ var spÒrgsm¨let, hvor den var g¨et hen. Lysten til at bev†ge sig alene langt uden for stationen var ikke stor. BjÒrnebanden blev sendt afsted og kunne lidt op ad formiddagen rapportere, at bjÒrnen var p¨ vej ud over fjordisen i retning af Daneborg.

Vibeke Sloth Jakobsen

 

Dagbogsblade

Sidste nyt

 

 

 

 

Links Search Danish Polar Center