About Zackenberg
Zackenberg Basic
ZERO Site Manual
Access Permit
Publications
Photos
Maps
Dagbog
Links
Home ZERO Home DPC

 

Ugebrev fra Zackenberg, den 13. juli 2001

Nordenvind og nyfalden sne ...

Denne uge blev indledt med Sofie Mertens, Fred Kockelberg, og Ivan Nijs' ankomst - der alle er fra universitetet i Antwerpen i Belgien. De er kommet for at køre et forsøg, hvor jordoverfladen varmes op med infrarød bestråling. Formålet med dette er at registrere hvilke effekter en temperaturstigning i
forbindelse med den globale opvarmning vil have på vegetationen.

Om aftenen d. 11/7 diskede de op med rødvin til aftensmåltidet i anledning af at Belgien netop på denne dato vandt et slag mod franskmændene engang i trettenhundrede og hvidkål. Sammen med belgierne ankom også Ole Aagaard som forstærkning til logistikken.

Ugen har indtil i nat (natten mellem d 12/7 og13/7) været præget af flot vejr med masser af sol og maksimale dagtemperaturer på op imod 15 grader. Kl. ca. 01:30 13/7 blev vi så overrasket af Nordenvinden, der kom farende ned gennem Lindemansdalen og videre ud gennem Zackenberg området. I løbet af et øjeblik stod vasketøjet vandret i luften og hele lejren stod på den anden ende. Folk der stadig var oppe måtte løbe ud og få hentet vasketøj og følsomt videnskabeligt udstyr indendøre. Blæsevejret havde regn med til dalen og sne til bjergene, og her til morgen kunne vi så vågne op og nyde synet af nyfalden sne på bjergene fra ca. 500 m's højde og opefter. Da der kun er tale om et ganske tyndt lag sne, må man dog forvente, at det smelter væk igen indenfor ganske få dage.

Snedækket i dalen er efterhånden af meget begrænset udstrækning, og store områder, der før var gennemvædede af smeltevandet fra sneen er nu blevet tørlagt på grund af den høje fordampning solindstrålingen har ført med sig. Vegetationskameraet, som jeg har placeret på taget af hus nr. 3, viser da også, at NDVI indekset (et index der beskriver mængden af grønhed i området) er steget kraftigt med tiden i løbet af afsmeltningssæsonen og nærmer sig nu et maksimum.

Om NDVI kurven en dag vil nå toppen af Zackenbergs tinder må så få lov til at stå som et åbent spørgsmål.

Jørgen Hinkler

Dagbogsblade

Sidste nyt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links Search Danish Polar Center