Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:

PRESSEMEDDELELSE

København, den 13. januar 2004

Dansk Polarcenters nyhedsblad Polarfronten nr. 4/2003 er udkommet. Her gør vi især opmærksom på artiklen:

79-fjordsgletscheren i opbrud
Normalt holder den faste havis Nordøstgrønlands kyst i et fast greb året rundt, men de seneste par somre er isen tyndet så meget ud, at der i sensommeren er opstået åbne, næsten isfrie kyststrækninger. Det har betydet, at 79-fjordsgletscheren og andre flydende gletschertunger i Nordøstgrønland helt usædvanligt er begyndt at afgive store iskolosser, som brækker løs og bevæger sig ud i havet.

Det har glaciologen Niels Reeh fra ARTEK, DTU og havforskeren Leif Toudal fra Ørsted, DTU fået bekræftet ved en gennemgang af de seneste års satellitoptagelser fra området.

Ved 79-fjordsgletscheren er de største isbjerge omkring 20-25 km_ og umiddelbart syd for i Jøkelbugten er de op til 100-150 km_. Samlet vurderer forskerne, at i alt et par tusind km_ har sat sig i bevægelse denne og forrige sommer.

- De isbjerge, som nu sejler ud i havet, har været løsgjort i mange år, men har ikke kunnet komme væk, forklarer Niels Reeh. Når havisen viger og giver plads, skal der i virkeligheden ikke ret meget til, før der sker en fuldstændig løsrivelse som den, vi har set de seneste par år.

Forskerne har registreret det samme fænomen i 1997, men ellers har man ikke oplevet en lignende situation de seneste 50 år.

Reeh og Toudal siger, at gletschernes opbrud hænger sammen med, at temperatu-rerne i området de seneste tre år har været højere end normalt.

Niels Reeh har forsøgt at lave et overslag over, hvad der vil ske, hvis temperaturerne stiger i fremtiden.

- Sker der en stigning i lufttemperaturerne på blot et par grader, vil det øge smelt-ningen på overfladen så meget, at den flydende gletschertunge på 79-fjorden vil smelte helt bort i løbet af 50 til 100 år, lyder hans prognose.

Forskning har vist, at 79-fjordsgletscheren ikke eksisterede under det såkaldte klimatiske optimum, som er en varmeperiode for mellem 7500 og 4500 år siden, hvor man mener, at sommertemperaturerne var et par grader højere end i dag.

Polarfronten 4/03

Foto: Niels Reeh

Pressefoto kan bruges i forbindelse med omtale og kan hentes som .jpg i høj opløsning

Kontakt: , DTU Ørsted, tlf. 45 25 37 91.

Læs artiklen

 

 

 

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100