Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
PRESSEMEDDELELSE

København, den 13. december 2002

Dansk Polarcenters populærvidenskabelige nyhedsblad Polarfronten er på trapperne, og vi henleder især opmærksomheden på én artikel:

Voldsomme klimaændringer på vej i Nordøstgrønland

Hvis modelberegninger holder stik, vil temperaturerne i Nordøstgrønland stige med 8 i løbet af de næste 100 år. Med varmen vil følge 20% mere nedbør, den isfrie periode vil fordobles, og isens tykkelse halveres.

Det er Søren Rysgaard og hans kolleger fra forskningsprojektet CAMP, der i samarbejde med forskere fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) står bag de opsigtsvækkende tal. Modelberegningerne indgår i et større forskningsprojekt, som med base i Young Sund ved Daneborg i Nordøstgrønland er i gang med at undersøge, hvordan ændringerne i klimaet påvirker produktionen og livet i arktiske fjorde.

Med en fordobling af den isfrie periode regner Søren Rysgaard med, at der vil trænge 60% mere lys ned i havet om 50-100 år. I dag er planterne i havet først og fremmest begrænset af mangel på lys, så længere perioder med åbent vand vil nemt kunne fordoble produktionen af f.eks. planktonalger frem til år 2100.
- Samlet vil det give et langt bedre fødegrundlag end i dag, siger Søren Rysgaard. Holder forudsigelserne, vil klimaet omkring Young Sund komme til at ligne det klima, som vi i dag har mellem Ammassalik og Kap Tobin flere hundrede kilometer længere sydpå.

Det betyder, at der sandsynligvis vil blive bedre forhold for en lang række fisk. Men som altid, når det økologiske grundlag ændrer sig radikalt, vil konsekvenserne ikke være de samme for alle dyrearter. I Nordøstgrønland vil det antagelig være bedre at være hvalros end isbjørn, hvis varmen breder sig.
Meget tyder på, at havisen allerede er begyndt at trække sig tilbage. Claire Parkinson fra NASA’s Goddard Space Flight Center har på grundlag af NASA’s satellitdata beregnet, at perioden med åbent vand er blevet øget med 1-2 uger i årene fra 1978 til 1996. Beregningerne viser også, at havisen i denne periode i gennemsnit er svundet ind med 34.000 km2 om året, hvilket svarer til 3% pr. tiår.

For Young Sund viser observationer gennem de seneste 50 år, at den isfrie periode er blevet øget med ca. to uger.

Polarfronten 4/02

Foto: Søren RysgaardKontakt:
DMU, tlf. 89 20 14 32

Læs artiklen

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100