Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:

PRESSEMEDDELELSE

København, den 4. juli 2003

Dansk Polarcenters nyhedsblad Polarfronten nr. 3/2003 er på trapperne. Hele bladets indhold kan allerede nu læses på dpc.dk/polarfrontendpc, men her gør vi især opmærksom på en artikel om:

Diabetes i kraftig vækst i Grønland

Diabetes var i 1960’erne næsten ikke-eksisterende i Grønland, men har i dag udviklet sig til noget, der ligner en folkesygdom. Det fremgår af en artikel i Dansk Polarcenters nyhedsblad Polarfronten, som referer en undersøgelse gen-nemført af Steno Diabetes Center og Statens Institut for Folkesundhed.

En klinisk test af omkring 1000 personer viser, at hver femte grønlænder har diabetes eller er i gang med at udvikle sygdommen. 10% havde type 2-diabetes, den såkaldte gammelmandssukkersyge, og 12% havde udviklet ned-sat glukosetolerance, der kan være et forstadium til diabetes. Det er tal, som ligger 35% over det danske niveau for diabetes, og som også bringer Grønland op i den høje ende internationalt.

De mest iøjnefaldende risikofaktorer bag diabetes er – udover en arvelig belast-ning – fedme, lav fysisk aktivitet og for højt blodtryk, mens en kost med frisk frugt og sælkød synes at virke forebyggende.

Forskerne er ikke i tvivl om, at den epidemiske vækst i diabetes i Grønland hænger tæt sammen med den samfundsmæssige udvikling de seneste 50 år, og at det er samspillet mellem livsstilen og genetikken, som er afgørende.

- Den hårde fangertilværelse har gennem årtusinder fremmet udviklingen af ge-ner, som har gjort det muligt at holde et højt blodsukker og akkumulere fedt til hårde tider, siger Marit Jørgensen fra Steno Diabetes Center. Efterhånden som den vestlige livsform med cola, fastfood og mange stillesiddende aktiviteter har sneget sig ind, er denne evne fra at være en fordel blevet en belastning, som gør grønlænderne sårbare over for diabetes.

Forskerholdet bag undersøgelsen anbefaler, at der i det grønlandske sundheds-system bliver større opmærksomhed omkring risikofaktorerne bag diabetes, så flere kommer i behandling, før komplikationerne allerede har gjort skade.

Polarfronten 3/03Foto: Magnus Elander

Grønlandske fangere har gennem tusinder af år udviklet gener, som gør det muligt at holde et højt blodsukker og opbygge fedtdepoter til hårde tider. I et moderne samfund præget af fastfood og mange, stillesiddende aktiviteter er denne genetiske disposition blevet en helbredsbelastning, som bl.a. kan forklare de mange diabetestilfælde i Grønland.

 

Læge Marit Eika Jørgensen fra Steno Diabetes Center er en af hovedkræfterne bag den grønlandske diabetesundersøgelse.

 

Kontakt: , Steno Diabetes Center, maej@steno.dk


Læs artiklen

 

 

 

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100