Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:

PRESSEMEDDELELSE

København, den 31. marts 2003

Dansk Polarcenters populærvidenskabelige nyhedsblad Polarfronten skriver i nr. 1/03, at den tårnhøje, grønlandske børnedødelighed er på vej ned, og at en øget UV-B-stråling hæmmer produktionen af plankton i havet omkring Grønland. Men vi henleder især opmærksomheden på en artikel om hjerte-kar-sygdomme i Grønland:
Grønlændere dør også af hjerte-kar-sygdomme

I mere end en menneskealder er det blevet opfattet som en sandhed, der ikke kan diskuteres, at hjerte-kar-sygdomme er mindre udbredt i Grønland og det øvrige Arktis end i de vestlige samfund. Den lavere forekomst har været forklaret med, at den traditionelle kost i det arktiske område indeholder fiskeolier, som forebygger hjerte-kar-sygdomme. Nu viser en ny undersøgelse ifølge Dansk Polarcenters nyhedsblad Polarfronten, at der er tale om en myte, og at den samlede dødelighed på området er større i Grønland end i Danmark.

Det er professor Peter Bjerregaard fra Afdeling for Grønlandsforskning på Statens Institut for Folkesundhed, som sammen med to canadiske kolleger, er nået frem til den overraskende konklusion:

- Vi kan med sikkerhed sige, at den samlede dødelighed af hjerte-kar-sygdomme i Grønland er højere end i Danmark, siger Peter Bjerregaard. Ud fra de ikke alt for præcise dødelighedsstatistikker er det straks vanskeligere at sige noget om, hvordan fordelingen er mellem blodprop i hjertet, andre hjertesygdomme og blodprop i hjernen. Men meget tyder på, at forekomsten af blodpropper i hjernen ligger betydeligt over det danske niveau.

Peter Bjerregaard og hans kolleger har arbejdet sig igennem dødelighedsstatistikkerne fra Nordcanada, Alaska og Grønland. Bjerregaard kan ikke finde en umiddelbart indlysende forklaring på, hvordan myten om færre hjerte-kar-sygdomme blandt de arktiske folk er opstået. Dødelighedsstatistikkerne giver ikke belæg for påstanden, og de relativt få videnskabelige undersøgelser har af samme grund svært ved at nå frem til en sikker konklusion.

- Men der bredte sig på et tidspunkt den opfattelse i Alaska, at hjerte-kar-sygdomme ikke var så udbredte. Det byggede mest på kliniske indtryk fra hverdagen, men gav i 1970’erne anledning til artikler i autoritative, amerikanske tidsskrifter, og herfra har opfattelsen bredt sig internationalt, lyder Peter Bjerregaards forklaring på mysteriet.

Det var også i midten af 1970’erne, at de danske læger H. O. Bang og Jørn Dyerberg indledte deres banebrydende forskning i fiskeolier, hvor de forklarede den lave forekomst af hjerte-kar-sygdomme blandt grønlændere med de såkaldte n-3-fedtsyrers forebyggende virkning.

Deres hypotese er senere uddybet og har ført til udvikling af et enormt marked for marint fedt som kosttilskud. Der har været gennemført kontrollerede undersøgelser, men der er endnu ikke ført et endeligt bevis for, at fiskeolie reducerer dødeligheden af hjerte-kar-sygdomme.

- Den gunstige virkning af fiskeolier kan godt være rigtig, den kan bare ikke bevises med henvisning til en lav dødelighed af hjerte-kar-sygdomme i Grønland, slutter Peter Bjerregaard.

Polarfronten 1/03

Vedlagte pressefotos af Magnus Elander kan bruges i forbindelse med omtale og kan hentes som .jpg i høj opløsning

Foto: Magnus Elander

Den traditionelle, grønlandske kost forebygger øjensynlig ikke hjerte-kar-sygdomme.

 

Thulefanger flænser sæl
Foto: Magnus ElanderKontakt: , Statens Institut for Folkesundhed,
tlf. 30 27 12 22

Læs artiklen

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100