DPC Home
Kontakt om artikel om psykisk velfærd:

Peter Bjerregaard
Statens Institut for Folkesundhed
Tlf.: 39 27 12 22
e-mail


Kontakt om kørestolsekspedition

Poul Henrik Sørensen
Dansk Polarcenter
tlf. 32 88 01 25
e-mail

 

Pressebilleder om rullestolsekspedition:

Pressefoto 1:
Foto: M. Shparo

Pressefoto 2:
Foto: M. Shparo

Pressebilleder om kørestolsekspeditionen over Indlandsisen kan anvendes frit med angivelse af copyright.

 

Pressemeddelelse

København, den 23/3-2000

Dansk Polarcenters nyhedsblad Polarfronten nr. 1/2000 udkommer om få dage og er foreløbig at finde på DPC's hjemmeside.Vi henleder især opmærksomheden på en artikel om psykisk velfærd i Grønland og en artikel om en russisk ekspedition over Indlandsisen, hvor én af deltagerne vil gøre turen i kørestol:

Skrammer i den psykiske velfærd
Blandt grønlandske kvinder mellem 18-24 har hver tredje været udsat for seksuelle overgreb, og hver ottende er blevet misbrugt seksuelt inden det fyldte 13. år. Det skriver kultursociologen Tine Curtis, Afdeling for Grønlandsforskning under Statens Institut for Folkesundhed, iflg. Dansk Polarcenters blad Polarfronten i en endnu upubliceret artikel om kvinder og vold. Tallene stammer fra den landsdækkende Sundhedsprofilundersøgelse fra 1993-94, som omfattede 1728 mennesker fra hele Grønland.

- Der er tale om foruroligende høje tal, og det ser ud til, at problemet er voksende, siger Tine Curtis.

Sammen med professor Peter Bjerregaard arbejder Tine Curtis også på en artikel om samfundsændringer og psykisk sundhed i Grønland, som bl.a. behandler de mange selvmord blandt især unge mænd.Undersøgelser viser, at selvmordsraten blandt 15-24-årige grønlændere er dobbelt så høj som i Alaska og Nordvestcanada og 20 gange så høj som i Danmark.

Selvmordene er iflg. forskerne kun den synlige del af isbjerget. Sundhedsprofilundersøgelsen viser, at 13% af de grønlandske mænd og 19% af kvinderne alvorligt har overvejet selvmord. Også her ligger de unge helt i top med 27%.

Forskerne dokumenterer også, at 82% af dem, som har været udsat for både hyppige alkoholproblemer og seksuelt misbrug som barn, har haft selvmordstanker, mens det kun gælder for 10% af dem, der er vokset op i et hjem uden alkoholproblemer og seksuelt misbrug.

- Vores observationer peger på et tidsmæssigt sammenfald mellem de tunge, psykiske problemer og afviklingen af det grønlandske fangersamfund. Men vores teori er, at problemet ikke i sig selv er det at leve i et samfund i hastig forandring, men oplevelsen af, at man ikke har en plads i samfundet: at stå uden for arbejdsmarkedet, ikke at slå til i skolen, og ikke at klare sig socialt, siger Peter Bjerregaard.

Geografisk har antallet af selvmord de seneste årtier været højt i Nuuk, men er nu på vej ned. På vestkysten ser tallet ud til at være ved at toppe, mens østkysten, der i forvejen har 2-3 gange så høj en selvmordsrate som resten af landet, fortsat oplever en stigning.

Yderligere informationer ved henvendelse til professor Peter Bjerregaard, Statens Institut for Folkesundhed, tlf. 3927 1222, e-mail


I kørestol over Indlandsisen
Når en russisk ekspedition i april måned forlader Isortoq i Østgrønland for at krydse Indlandsisen, vil en af deltagerne være i kørestol. Der er ganske vist tale om en specialbygget stol med ski, men det vil kræve både armkræfter og udholdenhed ud over det sædvanlige, hvis den 29-årige Igor Kusnetsov skal stage sig gennem de 6-700 kilometer, hvoraf den første halvdel går op i 2500 meters højde.

Lykkes det at gennemføre ekspeditionen over Indlandisen, vil det ikke overraskende være første gang, at en handicappet har gjort turen, ligesom det er første gang, at alle deltagere er russere. Så redaktionen på Guinness Book of Records kan godt allerede nu forberede spalteplads til en omtale.

Ekspeditionen går ikke blot efter at sætte en ny rekord. Bag projektet står Dmitri Shparo, som håber, at præstationen kan gøre handicappede mere synlige i det russiske samfund og dermed bane vejen for, at de bliver mere inddraget i samfundet.

Shparo har i mange år arbejdet med at give fysisk handicappede mulighed for at prøve sig selv af under ekstreme omstændigheder. For nogle år siden besteg sønnen Matvei Shparo Kilimanjaro sammen med en gruppe handicappede, og i forberedelserne til den kommende ekspedition har en gruppe handicappede bl.a. været ude på et 600 km langt kørestolsløb i Alaska.

Yderligere oplysninger om ekspeditionen hos Poul Henrik Sørensen, DPC, tlf. 32 88 01 25, e-mail .

The path to this document is:  
Updated August 14, 2002
Home