DPC Home

 

Kontakt:
Jens Fog Jensen
SILA, Nationalmuseets center for grønlandsforskning
tlf. 33 47 34 47

Pressebilleder:

Fotos: Henrik Elling

Klik på billederne for højere opløsning

Pressebilleder kan frit anvendes med angivelse af fotograf.

 

PRESSEMEDDELELSE

København, den 23. juli 2001

Afrejse til Jordens nordligste boplads

Den 25. juli rejser det Kongelige Danske Geografiske Selskabs ekspedition fra København til Peary Land, Nordgrønland.

I forbindelse med afrejsen vil der blive afholdt pressemøde i baren, Terminal 3, Kastrup Lufthavn onsdag den 25. juli kl. 9.00.

Ved pressemødet vil der være lejlighed til at møde ekspeditionens deltagere samt repræsentanter fra det Kongelige Danske Geografiske Selskabs bestyrelse. Ekspeditionens deltagere udgøres af arkæologer fra Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, Nationalmuseets Center for Grønlandsforskning samt af geografer fra Geografisk Institut, Københavns Universitet.

Kronprins Frederik er protektor for ekspeditionen, der har til formål. at undersøge sammenhængen mellem menneskets tilstedeværelse og klimavariationer i jordens nordligste egne.

Baggrund:
For 4400 år siden bosatte mennesker tilhørende den højarktiske Independence-I kultur sig i Peary Land, hvor de gennem de næste århundreder levede af moskusoksefangst og ørredfiskeri, ligesom de fangede sæler langs kysterne. Efter 500 år forsvandt Independence I-kulturen, og det nordligste Grønland lå folketomt hen indtil området for ca. 2800 år siden blev befolket af et nyt stenalderfolk, Independence II-kulturen. Også denne bosættelse var en kort fornøjelse, der næppe varede mere end nogle århundreder, og fra omkring 400-200 før Kr. henlå Peary Land atter folketomt, denne gang i omkring 1000 år, indtil området omkring år 1000 befolkedes af Thule-kulturen, forfædrene til Grønlands nuværende inuit-befolkning.

På grund af landhævning siden sidste istid ligger bopladserne fra de forskellige bebyggelsesfaser på hævede strandterrasser i forskellige niveauer, således at de ældste bopladser ligger mellem 10 og 20 meter over havet, medens Thule-folkets bopladser ofte ligger ved den eksisterende kystlinie.

Peary Lands fjordsystemer er i dag dækket af havis, der kun sjældent smelter, men drivtømmer på de hævede strandterrasser samt fundet af en fuldt udstyret konebåd fra 1400-tallet tyder på, at livsbetingelserne under tidligere tiders bosættelse har været anderledes, end de er i dag.

Ekspeditionens deltagere er geografer, arkæologer og zoologer. Geograferne vil koncentrere sig om at undersøge strandvoldsdannelsen og drivtømmerforekomsten gennem de seneste årtusinder, for herved at kunne belyse klimavariationen og svingninger i åbentvandsfrekvensen. Arkæologer og zoologer vil udgrave en ruin på den af Eigil Knuth fundne boplads Adam C. Knuth Site for herved at kunne belyse karakteren af Independence I folkenes aktiviteter og ressourceudnyttelse på jordens nordligste boplads.

Vedlagte fotos er taget af Henrik Elling og stammer fra en ekspedition i 1985, hvor Eigil Knuth gennemførte udgravninger netop ved Frigg Fjord.

The path to this document is:  
Updated August 14, 2002
Home