Danish Polar Center | Strandgade 100 H | DK-1401 Copenhagen K | Denmark
phone +45 3288 0100 | fax +45 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    About DPC
You are at:


Is fra dette års boring i NGRIP indeholdt ud over rødligt mudder også planterester som denne grannål. Nålen kan muligvis være et par millioner år gammel og stamme tilbage fra da Grønland var skovdækket.

Langsom afkøling

Optakten til sidste istid for 123.000 år siden foregik som en langsom afkøling, dog med en enkelt, pludselig opvarmning. Ny resultater fra sidste års NGRIP-boring til bunden af Indlandsisen offentliggøres i dag i tidsskriftet Nature.

Da den varme mellemistid så småt begyndte at lakke mod enden for 123.000 år siden, skete det med en gradvis afkøling i løbet af de næste få tusinde år. Men som en sidste krampetrækning steg temperaturen pludselig igen i en kort periode for 115.000 år siden, inden istidens lave temperaturer endelig lagde sig over den nordlige halvkugle. Det viser nye resultater fra forskergruppen omkring den grønlandske NGRIP-boring.

Is fra før verden blev kold

NGRIP-iskernen er den eneste kerne fra Grønland, der rummer is fra snefald før sidste istid. Vel at mærke is, der ikke er blevet rodet rundt eller deformeret i løbet af de mange efterfølgende titusinder af år. Det giver en enestående mulighed for at følge hele overgangen fra varm mellemistid til kold istid. Glaciologernes resultater viser også, at klimaet under sidste mellemistid var stabilt med temperaturer ca. 5 grader varmere end i dag.

Videnskabsfolkene kan i boreprøver fra farvandet ud for den spanske atlanterhavskyst genkende den pludselige opvarmning. De ser derfor den pludselige, korte stigning i temperaturen som et regionalt fænomen, der omfattede en stor del af den nordlige halvkugle.

NGRIP-forskergruppen omfatter bl.a. glaciologer fra Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet.

Uffe Wilken

Links:
http://www.glaciologi.gfy.ku.dk/ngrip/
http://www.glaciologi.gfy.ku.dk/ngrip/presse_070804.html
http://dpc.dk/iskerner/Iskernerne/Introduktion.html