Danish Polar Center | Strandgade 100 H | DK-1401 Copenhagen K | Denmark
phone +45 3288 0100 | fax +45 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    About DPC
You are at:

Mens vi venter på råstofeventyret

Står Grønland over for et mineral- og olieeventyr? Godt nok er interessen for råstofferne i Grønlands undergrund stor. Men nu viser Nalunaq Gold Mine sig at være både dyrere og mere geologisk umedgørlig end forventet.

De vidtløftige spådomme har været mange den seneste tid: Olien i Grønlands undergrund flyder så rigeligt, at Grønland om få år vil stå midt i et guldrandet olieeventyr. Og mineralerne findes i så store og varierede mængder, at det blot er et spørgsmål om tid, inden internationale mineselskaber gør Grønland til et nyt mekka for mineraludvinding.

Men er der noget om snakken? Ifølge det grønlandske råstofdirektorat er der givet dobbelt så mange tilladelser til mineral- og olieefterforskning inden for det seneste år. Ialt 41 er tallet oppe på, hvoraf det canadiske olieselskab EnCana Corporation som en af de største har fået eneret til olieefterforskning i et 2900 kvadratkilometer stort område ud for Nuuk. Her forventer selskabet at påbegynde prøveboringer i 2008, hvilket betyder, at der tidligst kan forventes reel olieproduktion om ti år.

Kinesisk efterspørgsel
Det er dog ikke bare olie, men også metaller og mineraler, der er i de internationale mineselskabers sigtekorn. Det er ikke mindst kinesisk efterspørgsel efter metaller til industriel produktion, der smitter af på interessen for Grønland som muligt udvindingssted. Mineselskaberne går især efter at finde guld, rubin, zink, nikke, platin, olivin og molybdæn.

Ifølge Hans Christian Schønwandt, der er chef for Grønlands råstofforvaltning, er det da også absolut nødvendigt med en stor udenlandsk kapital, hvis der skal efterforskes og udvindes mineraler i Grønland. Foreløbig beskæftiger guldminen Nalunaq Gold Mine, der åbnede i Sydgrønland i 2004, ca. 100 mennesker. Men det forventes, at der inden for de kommende år vil åbne adskillige miner, som vil udvinde guld, rubiner og molybdæn.

Guldminen giver underskud
Men der er begyndervanskeligheder. I går meddelte Grønlands eneste mineselskab, NunaMinerals, at virksomheden nedjusterer forventningerne til årets resultat pga. større udgifter og færre indtægter i Nalunaq Gold Mine. Ifølge en pressemeddelelse er NunaMinerals nødsaget til at nedskrive selskabets aktier i Nalunaq Gold Mine til nul, da der er risiko for, at egenkapitalen i Nalunaq Gold Mine er tabt. Det er især øgede omkostninger til drift og efterforskning, der er skyld i den negative udvikling.

Meget tyder altså på, at hverken guld- eller oliefeberen kan ventes lige om hjørnet. Tilbage er der bare at vente at se, om fremtiden vil gøre drøm til virkelighed i Grønland.

Jane Benarroch