Danish Polar Center | Strandgade 100 H | DK-1401 Copenhagen K | Denmark
phone +45 3288 0100 | fax +45 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    About DPC
You are at:


Kemiske stoffer i Arktis under lup

Ny undersøgelse sætter fokus på en række kemiske stoffer, som kan udgøre en forureningsrisiko for det Arktiske miljø i fremtiden.

Forskere fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har i samarbejde med færøske forskere undersøgt en række kemiske stoffers indvirkning på miljøer omkring Færøerne og Grønland. Resultaterne viser, at der er behov for at følge især tre grupper af stoffer nærmere i fremtiden.

Det drejer sig om brommerede flammehæmmere, PFAS og phthalater. Den første gruppe - de brommerede flammehæmmere - er for nylig fundet i stigende mængder i æg fra den grønlandske vandrefalk. I den aktuelle undersøgelse er de højeste kemiske koncentrationer af stofferne fundet i lever fra grindehvaler. Her var indholdet 15 gange højere end i isbjørn.

Hvad gruppen af PFAS-stoffer angår forventede forskerne ikke, at disse ophober sig i fødekæden, da de ikke i samme udstrækning som de klassiske miljøgifte knytter sig til fedt. Imidlertid viste analyserne spor efter stofferne i leveren i fisk, fugle og havpattedyr i både Grønland og på Færøerne.

Den tredje gruppe - phthalaterne - viste ikke den samme ophobning i fødekæden som PFAS og brommerede flammehæmmere. Forskerne mener dog, at stoffernes udbredelse afviger fra det mønster, som de klassiske miljøgifte følger, og at de derfor bør undersøges nærmere.

Jane Benarroch

Kilde: DMUNyt