Danish Polar Center | Strandgade 100 H | DK-1401 Copenhagen K | Denmark
phone +45 3288 0100 | fax +45 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    About DPC
You are at:

Danmark går efter Nordpolen

Jagten på Nordpolen er gået ind. I de kommende år skal det såkaldte kontinentalsokkelprojekt forsøge at godtgøre, at Nordpolen rettelig tilhører det danske rigsfællesskab.

- Et projekt af historiske dimensioner. Der går en lige linje fra Knud Rasmussens ekspeditioner til det igangværende kontinentalsokkelprojekt. Eneste forskel er blot, at det dengang gjaldt om at komme først, hvorimod det i dag handler om videnskabelig dokumentation, sagde videnskabsminister Helge Sander på et pressemøde om projektet.

Er Grønland ’landfast’ med Nordpolen?

Avancerede videnskabelige undersøgelser til lands, til vands og i luften skal i de kommende år danne grundlag for, at Nordpolen kommer på danske hænder. Regeringen har foreløbig afsat 150 millioner kroner til det såkaldte kontinentalsokkelprojekt, der skal forsøge at dokumentere, at Grønland er ’landfast’ med Nordpolen. Allerede på finansloven for 2002 blev der afsat 5,6 millioner kr. til en forundersøgelse i det Arktiske Ocean, der bl.a. skulle gøre det muligt at opstille et budget for indsamling af nødvendige data. Dette projekt har indtil videre indebåret lodskud af vanddybden i Polhavet, målinger med luftkanoner og nedsænkede lydrobotter i op til 2,5 kilometers dybde.

Projektet er kommet i stand på baggrund af FN’s havretskonvention af 1982, der giver Danmark og andre kyststater mulighed for inden for en periode på ti år at fremsætte krav om en kontinentalsokkel ud over de nuværende 200 sømil. Helt præcis skal projektet identificere de områder, hvor krav om retten til nye havbundsområder kan fremsættes. Dette indebærer bl.a. at indsamle, tolke og dokumentere de nødvendige data for en kravfremsættelse. I dansk henseende er der fem områder, som er interessante at undersøge med henblik på udvidelse af rigets grænser. Det er

  • det Arktiske Ocean ud for Grønland, herunder Nordpolen
  • området ud for Sydgrønland
  • området ud for Nordøstgrønland mellem Jan Mayen og Svalbard
  • området nordøst for Færøerne
  • området sydvest for Færøerne

Samarbejde med andre nationer

Skal projektet helt i hus fordres det dog, at der afsættes væsentlig flere penge i de kommende år – et skridt som regeringen synes at være villig til at tage trods risikoen for ’at trække en nitte’. Udover de planlagte undersøgelser skal bl.a. polarbassinet kortlægges, og i den forbindelse vil et samarbejde med andre nationer formentlig kunne begrænse udgifterne.

Ifølge videnskabsminister Helge Sander er projektet dog ikke kun forskningsmæssigt interessant, men åbner tillige gode muligheder for formidling af naturvidenskabelige problemstillinger.

Jane Tolstrup