Danish Polar Center | Strandgade 100 H | DK-1401 Copenhagen K | Denmark
phone +45 3288 0100 | fax +45 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    About DPC
You are at:

Museumsbyggeri i spøgelsesbyen

Om sommeren vender livet tilbage til den forladte mineby i Ivittuut, som i 130 år var rammen om et dansk-grønlandsk kryolit-eventyr. En smuk, gammel bygning skal efter en renovering være et nyt museum for Grønlands geologi og byens mine-historie.

”Det skal være en stemningsoplevelse at komme ind i det lille museum, næsten som om man selv gik rundt nede i minen. Man skal få en fornemmelse af, at det var lige her, det skete. I andre rum vil der være samlinger af grønlandske mineraler og bjergarter og en udstilling fra andre grønlandske miner”. De entusiastiske ord kommer fra Bjarne Ljungdahl, der er projekleder for Ivittuut Mineral- og Minehistoriske Museum, som museumsbyggeriet hedder.

Visionen er at skabe et sted, hvor besøgende kan få noget at vide om Grønlands og især Ivittuut-områdets turbulente geologi gennem de sidste 3,2 milliarder år. I planlægningen tages der samtidig højde for, at stedet skal kunne bruges som base for kursister og studerende fra universiteterne. Der indrettes faciliteter, så medbragt udstyr hjemmefra kan bruges og museet har allerede modtaget præcisionsvægte og flere dyre mikroskoper som gave fra Danmarks Tekniske Universitet. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) vil producere plancher over geologiske temaer til museet. Bjarne Ljungdahl håber, at både amatører, professionelle geologer og andre videnskabsfolk vil bruge stedet.

Gaver fra trillebørsartister, stoddere og funktionærer

Bjarne Ljungdahl fortsætter: ”Det er udelukkende ulønnet arbejdskraft fra især Grønlands Stenklub, der er engageret i arbejdet. Men det er klart, at så lille et foretagende ikke har midler til at forestå en omfattende renovering. Her er Ivittuut Kommune trådt til med økonomiske ressourcer. Vi regner med at åbne næste sommer, men vil løbende lave forbedringer og udbygge udstillingerne. De fleste af bjergarterne og de godt 100 forskellige slags mineraler, man kan finde i Ivittuut-området, er allerede i hus”.

Selvom museet har godt med indhold til at fylde hylder, montrer og salene op med, så eftersøger Bjarne Ljungdahl stadig ting, der har relation til minen. Det kan være efterladte dagbøger, grej eller lignende, som folk måske har arvet fra en far eller mor, der var arbejder eller funktionær i den sydgrønlandske mine.

Uffe Wilken