Danish Polar Center | Strandgade 100 H | DK-1401 Copenhagen K | Denmark
phone +45 3288 0100 | fax +45 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    About DPC
You are at:


Hellefisk-bestande under pres

Faldene fangstmængder pr. time i det islandske fiskeri får nu biologerne ved Grønlands Naturinstitut til at anbefale en reduktion i den samlede fangst af hellefisk i farvandet mellem Østgrønland, Island og Færøerne i 2005.

Biologerne ved Grønlands Naturinstitut anbefaler en reduktion i den samlede fangst af hellefisk fra 20.000 til 15.000 tons i farvandet mellem Østgrønland, Island og Færøerne i 2005. Årsagen er, at det islandske fiskeri har vist faldende fangstmængder pr. time, hvilket kan være en indikation på, at der er blevet færre fisk. Da der er tale om en fællesbestand for hele området Østgrønland, Island og Færøerne, anbefales reduktionen for hele området.

Til grund for anbefalingen ligger også faldende fangster af hellefisk i Uummannaq igennem de seneste 5 år samt rekordstore fangster i Diskobugten i 2002 og 2003. Biologerne råder derfor til, at fiskeriet i Uummannaq ikke bør overstige fangstniveauet i 2003 på 5.000 tons. Samtidig anbefales det, at fiskeriet bør holde niveauet fra de tidligere år i Diskobugten.

Da hellefisk-bestandene i Davis Strædet ikke viser tegn på at være under pres, anbefaler biologerne her, at fiskeriet fortsætter som hidtil, dvs. med en fangst på 11.000 tons for fællesbestandene mellem Canada og Grønland.

Biologerne gør tillige opmærksom på, at de har svært ved at vurdere fiskeriets betydning for bestandenes trivsel på grund af manglende logbøger. Biolog Helle Siegstad fra Grønlands Naturinstitut siger, at logbøgerne ville kunne give mere præcis viden om tilstandene i bestandene og således også danne grundlag for bedre rådgivning. Da konsekvenserne for fiskeriet er uklare, finder hun det bekymrende, når der pludselig sker en meget stor stigning i fangsterne.

Jane Tolstrup

Kilder: Grønlands Naturinstitut og KNR.