Danish Polar Center | Strandgade 100 H | DK-1401 Copenhagen K | Denmark
phone +45 3288 0100 | fax +45 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    About DPC
You are at:

Ny dansk doktor i zoologi

Efter i en årrække at have leveret banebrydende resultater inden for forskningen i arvemateriale i ældgamle fossiler, erhvervede Eske Willerslev i går den naturvidenskabelige doktorgrad.

Den kun 33-årige danske zoolog Eske Willerslev kan nu kalde sig dr. scient. I går tirsdag forsvarede han sin doktorafhandling om DNA i fossilt materiale på Københavns Universitet. Sin unge alder til trods har Eske Willerslev allerede fået publiceret en lang række artikler i førende videnskabelige tidsskrifter. I 2003 stod han bl.a. sammen med kollegaen Anders J. Hansen bag opsigtsvækkende fund af dyre-DNA i permafrossen sibirisk jord. Ved den lejlighed fandt de rester af både steppebison, mammut og vildhest i en jordprøve på bare 2 gram.

Nye standarder

En af Eske Willerslevs største fortjenester er, at han har været med til at definere nye videnskabelige normer inden for forskningen i fossilt DNA. Faktisk har hans væsentligeste bidrag været at opstille meget strenge krav til brugen af en allerede kendt metode, som evolutionsbiologer allerede i 1980'erne og 1990'erne benyttede sig af. Dengang forlød det, at metoden havde givet nye opdagelser af rester fra 80 millioner år gamle dinosaur. Resultaterne er imidlertid siden blevet tilbagevist med den begrundelse, at DNA-prøverne var forurenet med nutidigt genetisk materiale.

Og det er her, Eske Willerslevs arbejde kommer ind i billedet. For det handler om at sikre skrappe sterile forhold, så forurening med moderne DNA undgås. Herudover er det et krav, at to ens prøver skal give det samme resultat i to forskellige laboratorier. Samtidig - og måske allervigtigst - er det en præmis, at resultaterne skal give mening i forhold til den tidsalder, som materialet stammer fra.

I lag med iskerner

Eske Willerslev skal i nærmeste fremtid i gang med at analysere DNA-materiale fra nåletræer og biller hentet op i den såkaldte Dye 3-iskerneboring i det sydlige Grønland. Det spændende er her, om materialet kan underbygge de foreløbige antagelser om, at Sydgrønland for 130.000 år siden havde et klima, der ligner Skandinaviens nutildags. Ifølge Willerslev kan resultaterne måske også bringe forskerne nærmere en forklaring på et af videnskabens store uafklarede fænomener: masseuddøen.

Læs mere om Eske Willerslevs forskning i Polarfronten her

Jane Benarroch