Danish Polar Center | Strandgade 100 H | DK-1401 Copenhagen K | Denmark
phone +45 3288 0100 | fax +45 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    About DPC
You are at:


Forskerholdet ved Flade Isblink har allerede gennemført vellykkede boringer under forsknings-kampagnen.

'Forskning i Nord' skudt i gang
Mandag d. 3. juli, 2006

Forskningskampagnen 'Forskning i Nord' indledes for alvor i disse dage i det nordøstgrønlandske. Med base på Grønlands nordligst beliggende station, Station Nord, vil mange danske forskere de kommende to måneder gennemføre vigtige videnskabelige projekter.

I disse timer er de første ti forskere på vej til Longyearbyen på Svalbard. Herfra går turen i Twin Otter-fly til Station Nord og derfra videre ud i felten, hvor indsamlingen af de videnskabelige data skal foregå.

Den kommende tid vil således byde på forskning i alt lige fra Indlandsisens indhold af det 'sorte kulstof' over dyre- og planteliv i de højarktiske søer til vulkanske stenmaterialer. Allerede nu har der dog været 'Forskning i Nord'-projekter i gang i felten. Det er glaciologerne fra Is- og klimagruppen på Niels Bohr Instituttet, der har tyvstartet aktiviteterne ved de seneste uger at gennemføre iskerneboringer på Flade Isblink, som ligger lidt sydøst for Station Nord. Læs forskerholdets blog her

'Forskning i Nord' er kommet i stand på et initiativ fra Forskningsrådet for Natur og Univers og en bevilling fra Det Frie Forskningsråd på 10 millioner kr., som vil dække basisudgifterne for ti større forskningsprojekter i Nordøstgrønland. Den logistiske opgave med at få brikkerne omkring helikoptere, fly, transport af materiel og brændstof, basepersonale mv. til at falde på plads ligger hos Dansk Polarcenter.

Jane Benarroch