Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:


Skarp kritik af Grønlands naturforvaltning

Den danske afdeling af WWF – Verdensnaturfonden – udgav i november en rapport om Grønlands internationale forpligtelser i forhold til konventioner og aftaler på naturområdet. Formanden for WWF Danmark, Kim Carstensen, kritiserer i forordet Grønland for ikke at have styr på naturforvaltningen:

- Rapporten er rystende læsning. Desværre står det endnu værre til med naturforvaltningen i Grønland, end vi havde fantasi til at forestille os. Der er stort set ikke et eneste område, hvor Grønland lever op til sit ansvar i de internationale konventioner og aftaler, som landet er medlem af.

De grønlandske landsstyremedlemmer for Fiskeri og Fangst og for Miljø og Natur har tager rapporten til efterretning, men understreger samtidig, at arbejdet med at implementere en række tiltag allerede er sat i værk. Blandt andet bliver forslaget til en ny naturbeskyttelseslov og forslag til en ny dyreværnslov behandlet for øjeblikket. Desuden behandler Landsstyret bekendtgørelser om fugle, narhval, hvidhval, hvalros, isbjørn, små tandhvaler og store hvaler, samt om CITES/Washingtonkonventionen, der vil få virkning i starten af 2004.

Danmark får i rapporten også kritik for ikke at hjælpe Grønland godt nok, og Kim Carstensen mener, at erfaringerne med at hjælpe miljøministerier andre steder i verden burde være kommet Grønland til gode.

Den danske miljøminister Hans Christian Schmidt siger på ministeriets hjemmeside, at Verdensnaturfonden skyder forbi målet, og han fremhæver, at Danmark siden 1994 har haft et program for Arktis, der har finansieret en lang række projekter. Ministeren siger også, at det er Hjemmestyret, der har ansvaret for, at Grønland lever op til sine internationale forpligtelser.

Indhold 4/03

Se WWF´s rapport om Grønlands internationale forpligtelser

 

 

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100