Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:

Indhold Polarfronten 4/02


Voldsomme klimaændringer i Nordøstgrønland
Hvis modelberegninger holder stik, vil temperaturerne i Nordøstgrønland stige med 8° i løbet af de næste 100 år

Vindere og tabere i klimalotteriet
Kraftigt stigende temperaturer i Nordøstgrønland vil påvirke dyrelivet meget forskelligt

Selvstændighed á la carte
Selvstændighedsspørgsmålet var det dominerende i valgkampen og har også fået en fremtrædende plads i Siumuts og IA’s koalitionsaftale

Klimaet styrer dyrebestandene
For første gang er det lykkedes at dokumentere, at dyrebestandene følger klimaets svingninger

En gul skygge over Vinlandskortet
Britiske forskere sår ny tvivl om Vinlandskortet, et af beviserne på, at nordboerne var de første i Amerika

Et fjeldskred målt og vejet
Geologerne har nu et bud på, hvad der skete under det kolossale fjeldskred i Disko-området i 2000

Polarsolens mørke gerninger
Polarsolens ankomst efter vinterens mørke betyder nyt liv, men frigør samtidig miljøgifte i naturen

Uegnet for bønder
Kulde og is, højvande og sandflugt gjorde livet surt for nordboerne, som opgav de grønlandske bygder engang i midten af 1400-tallet

Kommentar
Videnskabelig kortlægning af klimaændringer i Arktis

Ånder, spøgelser og hekseri i Grønland
14 ældre grønlændere fortæller underfundigt om før og nu i ny, storslået grønlandsfilm

Boganmeldelse
Jean Malaurie: THULE – Det yderste land

Boganmeldelse
Guy Mary-Rousselière: Qillarsuaq - Beretning om en arktisk folkevandring

Foto: Søren Rysgaard

Redaktionen:
(ansvarshavende)
(redaktør)


(layout)

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100