Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:

Selvstændighed a la carte

Det grønlandske valg skabte ikke de store forskydninger mellem de tre gamle partier, men gav et kanonvalg til det nye parti Demokraterne. Selvstændighedsspørgsmålet var det dominerende i valgkampen og har også fået en fremtrædende plads i Siumuts og IAs koalitionsaftale.

Af
Kravet om selvstændighed var helt fremme i den grønlandske valgkamp. Venstrefløjspartiet Inuit Ataqatigiit (IA), som går ind for løsrivelse fra Danmark, har krævet en folkeafstemning om Grønlands fremtid senest i 2005. Og Siumut, som har været det bærende regeringsparti hovedparten af perioden siden Hjemmestyret blev indført i 1979, har skærpet tonen, og vil oprette et særligt landsstyreområde (ministerium) for selvstyre.

Selvstændighed en dag
Da valgresultatet var gjort op natten mellem den 3. og 4. december havde de to partier samlet bevaret status quo bortset fra et mandat, som gik fra Siumut til IA. Valgets store vinder med fem medlemmer blev det nye parti Demokraterne, som ikke prioriterer selvstændighed, men vil have øget selvstyre inden for rigsfællesskabet.

Det kan synes paradoksalt, men afspejler mest af alt, at den grønlandske befolknings holdning til selvstændighed er meget modsætningsfuldt. En opinionsmåling, som blev gennemført af HS-analyse i samarbejde med avisen Sermitsiaq viser, at der er et udbredt ønske om selvstændighed i den grønlandske befolkning. 74% går ind for fuld politisk selvstændighed, mens 18% stiller sig tilfreds med øgede beføjelser inden for Hjemmestyrets rammer. Men meget taler for, at befolkningen ser selvstændigheden som et langsigtet projektet, for spørger man om de økonomiske betingelser, er kun 6% interesseret i en ubetinget løsrivelse, mens ikke mindre end 61% kun vil have fuld politiske selvstændighed, hvis det ikke betyder nogen økonomisk forringelse.
Henrik Skydsbjerg fra HS-Analyse sammenfatter i avisen Sermitsiaq befolkningens budskab til politikerne på følgende måde:

- Vi ønsker selvstændighed på basis af en sund økonomi. Se at komme i gang med at indrette samfundet og dets institutioner således, at begge ønsker kan opfyldes.

Siumut og IA sammen igen
Regeringsforhandlingerne efter valget er endt med en landsstyrekoalition mellem Siumut og IA, som også delte landsstyreansvaret i den forrige valgperiode, indtil IA for lidt over et år siden trådte ud.

Det skete bl.a. på grund af utilfredshed med den interne splittelse i Siumut, hvor Jonathan Motzfeldt-fløjen, som står for en satsning med fire vækstcentre og en liberalisering af økonomien, stod over for Hans Enoksen-fløjen, som går ind for at styrke bygderne, intensivere kampen for selvstændighed og opprioritere det grønlandske sprog. Siden har Hans Enoksen erobret formandsposten i partiet, og valget slog hans førerposition endeligt fast, eftersom han fik 2807 personlige stemmer mod Jonathan Motzfeldts 709.

Det nye landsstyre med fire medlemmer fra Siumut og tre fra IA får Hans Enoksen som landsstyreformand og IA-lederen Josef Motzfeldt som landsstyremedlem for økonomi.
Koalitionsaftalen lægger vægt på at starte processen hen imod selvstyre omgående og peger konkret på oprettelsen af et landsstyreområde for selvstyre og afholdelse af en vejledende folkeafstemning. På det udenrigspolitiske område vil Landsstyret arbejde for øget indflydelse og for at sikre Grønlands interesser ved en ændring af forsvarsaftalen af 1951. Man vil styrke udviklingen i bygderne og yderdistrikterne, men har i øvrigt ikke afgørende, økonomiske strukturændringer på programmet.

Det afgørende politiske spørgsmål for det nye landsstyre bliver så, om man med den skitserede politik vil kunne skabe den økonomiske fremgang og uafhængighed af det danske bloktilskud, som befolkningen kræver for at stemme for selvstændighed i fremtiden.

Af interesse for forskningsområdet er det, at det er besluttet at gennemføre Universitetsparken i Nuuk. Det nye landsstyremedlem for uddannelse og forskning bliver Ruth Heilmann fra Siumut.

Indhold 4/02

 

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100