Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:

Kviksølvsforureningen fortsætter
Kviksølvforureningen i Arktis bliver fulgt nøje, fordi kviksølvet trænger ind i fødekæden og er mistænkt for at udgøre en helbredsrisiko for bl.a. mennesker. Senest har en færøsk undersøgelse påvist, at man kan spore en effekt på børns mentale udvikling.
Kviksølv er et forholdsvis almindeligt metal, som findes i klipper, sedimenter og organisk materiale. Omkring halvdelen af det udledte kviksølv stammer fra naturen, den anden halvdel er menneskeskabt. Den menneskeskabte del var i 1995 på omkring 2300 tons, og heraf stammer to tredjedele fra kulafbrænding.

Mere miljøvenlige kraftværker og anvendelse af alternative brændstoffer har i Vesteuropa og Nordamerika halveret udledningen siden begyndelsen af 1980erne. Der er imidlertid frygt for, at udledningerne på verdensplan alligevel er stigende i disse år. Det skyldes først og fremmest stærkt voksende udledninger i Asien, som nu står for halvdelen af Jordens samlede udledninger. Især Kina bidrager kraftigt fra landets fremvoksende industri, kraftværker og kulfyring i husstandene. 25% af den menneskeskabte udledning af kviksølv menes at stamme herfra.

 

Tilbage til artiklen

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100