Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Vadefugle spiser hjemme

Når en vadefugl lægger en redefuld æg, vejer de næsten lige så meget som fuglen selv. Så det er en kraftpræstation, der kræver mange ressourcer.

Forskerne har hidtil ment, at vadefugle, som yngler i det arktiske område, har opbygget de nødvendige kropsreserver på rastepladserne og har haft dem med som bagage på trækket til ynglepladserne. Sådan har gæs og andre større fugle indrettet sig.

Nu viser en undersøgelse fra lavarktiske lokaliteter i Canada og det højarktiske område omkring forskningsstationen Zackenberg i Nordøstgrønland, at det ikke gælder for de mindre vadefugle. I en artikel i forskningstidsskriftet Nature påviser den danske biolog Hans Meltofte fra Danmarks Miljøundersøgelser sammen med canadiske og svenske kolleger, at arktiske vadefugle henter alle føderessourcerne til at producere deres æg fra den lokale tundra. Analysen bygger på kulstofsignaturen i de proteiner, der indgår i æggene og i de nyudklækkede ungers dun, og viser, at proteinerne stammer fra insekter og edderkopper fra yngleområdet.

Årsagen til, at de arktiske vadefugle har valgt en anden strategi end større fugle, kan være, at vægtbelastningen under det meget krævende træk sandsynligvis ville være for stor.

Hans Meltofte, der er leder af det langsigtede moniteringsprogram, BioBasis, ved forskningsstationen Zackenberg, siger, at den nye viden viser, at vadefuglene i Arktis kan få problemer i fremtiden. Stiger temperaturerne, som mange forventer, vil det betyde mere sne, og det vil gøre det vanskeligt om foråret for vadefuglene at nå at finde de mange insekter, som skal sikre æglægningen.


Foto: Magnus Elander

Kontakt:
, DMU,
tlf. 46 30 19 39

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100