Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Indlandsisen bliver tyndere

Indlandsisens kappe i det nordvestlige Grønland er blevet 10-15 centimeter tyndere om året de seneste 40 år, mens der i den nordøstlige del kun er sket minimale ændringer. Det viser en ny undersøgelse, som den danske glaciolog Niels Reeh, Danmarks Tekniske Universitet, har gennemført sammen med W.S.B. Paterson, Paterson Geophysics i Canada, og som er offentliggjort i det engelske forskningstidsskrift Nature.

Det er sjældent, at undersøgelser af Indlandsisens iskappe dækker så lang en periode som i den nye dansk-canadiske undersøgelse. Fjernmålinger fra satellit og fly er i dag en almindelig metode til at undersøge ændringer i isens tykkelse. Indtil nu har sådanne målinger kun dækket en kortere årrække og derfor kun fanget kortsigtede udsving i snefald og afsmeltning og ikke de mere langsigtede tendenser. Meget præcise højdemålinger med laseraltimeter fra fly foretaget under det amerikanske PARCA program (Program for Arctic Regional Climate Assessment) i 1995 og 1999 viste for eksempel et kompliceret mønster med områder, hvor isen var blevet tykkere, og områder, hvor den var tyndet ud i denne 5-års periode. I gennemsnit var de højtliggende områder i balance, medens randområderne var tyndet ud.

Styrken i Niels Reehs og Patersons undersøgelse er, at de har sammenlignet satellitmålinger fra 1995 med en undersøgelse fra 1953-54, som indeholder data om isens tykkelse fra 300 punkter tværs over den nordlige del af Grønland. Det er data, som er indsamlet af the British North Greenland Expedition på den møjsommelige måde under en 1200 kilometer lang rejse over Indlandsisen.
Niels Reeh mener, at målingerne over de 40 år dækker så lang en periode, at de afspejler ændringer af bevægelser i isen, det vil sige ændringer, som påvirker vandstanden i verdenshavene på længere sigt. Målingerne viser desuden, at det ikke bare er randområderne, men også højereliggende områder af Indlandsisen i Nordvestgrønland, der er blevet knap 10 meter tyndere siden 1954.


Kontakt:
, DTU,
tlf.: 45 25 38 38,

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100