Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Hul i søen

Bundproppen er røget ud af den islandske sø Kleifarvatn, som langsomt er ved at blive tømt for vand. Hvis man lægger øret til jorden, lyder det efter sigende, som når vandet fosser ud af en håndvask.

Kleifarvatn, som ligger i nærheden af Reykjavik, var for et år siden 6 kilometer lang og 2,3 kilometer bred, men er siden skrumpet ind til kun 3,5 gange 1,8 kilometer. Vandstanden er faldet med mere end fire meter i løbet af det sidste år og har blotlagt store områder af søbunden, hvorfra dampen nu står op fra de varme kilder.

Fænomenet blev opdaget, da geolog Amy Clifton ved Nordisk Vulkanologisk Institut i Reykjavik undersøgte en fire hundrede meter lang revne i klippegrunden, som viste sig at føre direkte ned under Kleifarvatns vand.

Det er ikke umiddelbart forståeligt for forskerne, hvordan revnen er opstået. Det nærmeste, de kan komme en forklaring, er et jordskælv den 17. juni 2000 80 kilometer borte.

Amy Clifton regner med, at vandet vil vende tilbage i Kleifarvatn-søen. Sidste gang noget lignende fandt sted var i 1912, og da tog det omkring 30 år, før søen var tilbage ved den normale vandstand.

Islands voldsomme geologi hænger sammen med, at landet er placeret på Den Midtatlantiske Højderyg, som bl.a. udgør grænsen mellem den nordamerikanske og den europæiske kontinentalplade. De to plader bevæger sig bort fra hinanden, og i området mellem dem er der en livlig vulkansk aktivitet, som bl.a. har ført til dannelsen af Island.Foto: Amy Clifton

En revne i bunden af den islandske sø Kleifarvatn har fået vandstanden til at falde dramatisk, så dampen i dag vælder op fra varme kilder i den tidligere søbund.

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100