Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:

Kajakmanden i Holland

En udleveringssag om en udstoppet eskimo i en kajak har skabt en kurre på tråden mellem Grønlands Hjemmestyre og et museum i Holland. Parterne venter for øjeblikket på resultaterne af en DNA-test, som eventuelt kan fastslå kajakmandens oprindelse.

Af Poul-Erik Philbert

Direktøren på Westfries Museum i Hoorn i Holland forstår ikke, hvorfor de grønlandske myndigheder kræver en af museets genstande, en udstoppet eskimo i en kajak, udleveret, når Grønlands Nationalmuseum i Nuuk selv udstiller mumierne fra Qilakitsoq. Det truer med at skabe forviklinger i en udleveringssag, som i foråret ellers så ud til at være faldet på plads.

Tilbage til Grønland

Sagen startede i 1998, da nyheden nåede Grønland om, at der på en specialudstilling i Rotterdam om mumier og andre menneskelige rester også var udstillet en udstoppet eskimo i en kajak.

Manden var ifølge kilder fra 1700-tallet blevet fundet død i sin kajak af hollandske hvalfangere og bragt til Holland, hvor han i første omgang havnede hos en læge, som udstoppede ham til sin samling af eksotiske genstande.

De grønlandske myndigheder reagerede skarpt på denne behandling og på udstillingen af de efterhånden stærkt beskadigede rester. De krævede landsmanden tilbageleveret, så han kunne få en værdig begravelse i sit hjemland. En formel udleveringssag gik i gang gennem det danske udenrigsministerium, og efter et års tovtrækkeri så det i foråret ud til, at brikkerne var faldet på plads.

Westfries Museum i Hoorn, som har haft kajakmanden i sine samlinger i 130 år, accepterede en udlevering med det forbehold, at formålet var at begrave ham, og at resterne ikke indgik i forskning eller udstilling. Samtidig blev parterne enige om, at en DNA-test skulle sikre, at hudresterne nu også stammede fra en person fra den oprindelige befolkning i Grønland og ikke fra en henrettet, hollandsk straffefange, som rygtet ville vide.

Hollandsk forundring

Sagen tog imidlertid en ny drejning, da det i løbet af sommeren gik op for Westfries Museums direktør, R. J. Spruit, at de kendte Qilakitsoq-mumier har været udstillet på museet i Nuuk i 20 år.

- Vi blev meget forundrede over at høre, at en hel gruppe mumier er udstillet på museet i Nuuk. Det vidste de grønlandske myndigheder, samtidig med at de fortalte os, at det er en hån mod grønlænderne at udstille menneskerester, siger R. J. Spruit.

Han har derfor nu anbefalet byrådet i Hoorn, at man - uanset resultatet af DNA-testen - tilbagekalder udleveringsaftalen.

Grønlandsk forklaring

I Grønlands Hjemmestyre kan man ikke se, at udstillingen af mumier i Nuuk skulle retfærdiggøre hollændernes fremvisning af en udstoppet eskimo. Det har Hjemmestyret forklaret i et brev til borgmesteren i Hoorn, hvor det blandt andet hedder:

- Det skal bemærkes, at der her er tale om at udstille døde 500 år gamle personer (Qilakitsoq-mumierne, red.) så tæt på deres gravleje som muligt i det land, hvor de levede, og over for en befolkning, der er deres efterkommere, hvor der kort sagt er en umiddelbar respekt og forståelse for disse døde og deres liv.

I en kommentar, som vi bringer her i bladet på side 15, siger museumsinspektør Joel Berglund fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv desuden:

- Grønlands Hjemmestyres argument for en udlevering af menneskeresterne i Holland er, at man finder det etisk krænkende og nedværdigende, at resterne af en formodet landsmand kan behandles på en måde, som om kolonitidens syn på andre folkeslag stadig er gældende.

Parterne venter nu på resultaterne af den DNA-test, som Niels Lynnerup fra Retsmedicinsk Institut på Københavns Universitet i sommer var i Holland for at udtage. Niels Lynnerup siger, at analyserne er forbundet med store vanskeligheder på grund af materialets kvalitet og præservering. Vi bringer resultatet af undersøgelsen på Dansk Polarcenters hjemmeside, så snart det foreligger.

Indhold 4/00

 

Foto: Westfries Museum

De stærkt beskadigede rester af en udstoppet polareskimo på Westfries Museum i Holland.

Se også:

Kommentar: Et spørgsmål om respekt

Skeletterne i skabet

Kontakt:


Panum Instituttet

Links:

Arctic Peoples Alert

Westfries Museum

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100