Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:

Forskerspirer i felten

Et kursus på Disko i Vestgrønland bragte 20 grønlandske gymnasieelever og studerende tæt på forskernes daglige arbejde. Initiativet er et blandt mange, som skal øge interessen i Grønland for den naturvidenskabelige forskning.

Af Morten Rasch

- I starten jeg studerede i Danmark, savnede jeg Grønland meget. Jeg manglede min familie, mine venner, naturen og roen. Oven i alt det, var det svært at starte på en uddannelse: man skal købe mange dyre bøger, man skal lære at læse svær teori på engelsk osv. Jeg havde tit lyst til at give op og tage hjem til Grønland igen, men efter efterårsferien faldt der mere ro over det hele, og i dag er jeg sikker på, at det var det helt rigtige for mig at begynde at læse i Danmark.

Sådan fortalte en af de lidt ældre studerende på Forforskerskolen på Disko i september til sine yngre medstuderende, som endnu ikke var startet på en uddannelse. Der blev lyttet opmærksomt, for når man er grønlænder, handler det at starte på en videregående uddannelse ikke blot om faglig interesse, men også om at rejse meget langt væk hjemmefra.

En hård uge

Foredraget var afslutningen på en uges intensivt kursus i naturvidenskab på forforskerskolen på Disko i Vestgrønland.

Otte lærere fra Nuuk og København og 20 studerende fra hele Grønland havde pakket kufferterne for at mødes på Arktisk Station til en uge, hvor de skulle arbejde med så forskellige emner som Grønlands geologi og landskaber, pattedyr og det faglige grundlag for fangstkvoter, miljøeffekter af mineralefterforskning, nutidens og fortidens insekter i Grønland og søernes betydning for det arktiske økosystem. En stor mundfuld at komme igennem på så kort tid.

Undervisningen var tilrettelagt med forelæsninger om formiddagen, ekskursioner om eftermiddagen, praktiske øvelser først på aftenen og igen forelæsninger sidst på aftenen. På trods af det hårde program var de studerendes engagement stort hele ugen igennem, og ved den afsluttende evaluering var der ingen, som beklagede sig. Stemningen blev tværtimod ramt meget godt af en af deltagerne, som sagde:

- Det har været hårdt, men det er samtidig første gang, at vi har stiftet bekendtskab med naturfag med udgangspunkt i vores eget land.

Bred opbakning

Forforskerskolen er finansieret af Forskningsstyrelsen og er et af flere initiativer, som handler om at øge naturvidenskab i Grønland.

I 1998 afholdt Det naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet et forskerkursus i Grønland, på Bygge- og Anlægsskolen i Sisimiut er der i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet etableret et Center for Arktisk Teknologi, og ved Zackenberg Station i Nordøstgrønland har der siden 1998 været uddelt to stipendier hvert år til grønlandske studerende til en måneds ophold ved stationen.

Der er stor politisk vilje til at styrke den naturvidenskabelige viden i Grønland, og de mange initiativer viser, at også de højere læreranstalter er indstillet på at tage deres del af slæbet.
Bag Forforskerskolen står Københavns Universitet, Naturinstituttet i Nuuk og GEUS. Seniorforsker Naja Mikkelsen, GEUS, siger:

- Hvis Danmark og Grønland sammen vil fremme kompetenceopbygningen i Grønland, må vi øge den faglige interesse blandt de unge i Grønland. Men samtidig må vi gøre det så let som overhovedet muligt for de grønlandske studerende at starte på en videregående uddannelse i Danmark langt hjemmefra. Begge dele kræver et ærligt engagement fra forskere og undervisere på de højere læreranstalter i Danmark.

Naja Mikkelsen oplyser også, at det på lidt længere sigt er planen at udvide initiativerne med en forskerskole på kandidat- og ph.d.-niveau.

Indhold 4/00


 
Fotos: Morten Rasch
 


 
Kontakt:

GEUS
tlf. 3814 2000

Naturinstituttet,
tlf. +299 32 10 95

Tegn et abonnement
på Polarfronten on-line


eller ring på 3288 0100